Politik | 04. september 2020

Forbundsformand fratræder

Martin B. Hansen trækker sig fra posten som forbundsformand

Af private årsager har Martin B. Hansen valgt at fratræde sin post som formand i Malerforbundet samt dertilhørende tillidsposter.

Malerforbundets Hovedbestyrelse udtaler i den forbindelse:

– Hovedbestyrelsen, lokalafdelingerne og den daglige ledelse udtrykker den dybeste forståelse og respekt for Martins valg. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at med hans exit mister forbundet en kæmpe kapacitet, både fagligt og rent kollegialt. Vi takker Martin for den kæmpe indsats, han har ydet for fællesskabet til stor glæde for forbundets medlemmer, og vi ønsker Martin alt det bedste fremover. Vi vil nu se fremad og fortsætte arbejdet som et stærkt forbund, der kæmper for medlemmernes vilkår.

Ekstraordinær kongres

Konstitueret formand er nu Tonny Olsen, som hidtil har været næstformand i Malerforbundet.

– Vi arbejder nu på at få planlagt en ekstraordinær kongres, så vi på demokratisk vis kan få valgt en ny formand for Malerforbundet. Vi er stadig et stærkt forbund, der fortsat kæmper for medlemmernes vilkår, siger Tonny Olsen.

Den ekstraordinære kongres forventes at blive afholdt i starten af 2021.

 


Del: