Politik | 08. marts 2021

Forbundsformand: Her skal være plads til alle

Vi skal i højere grad sætte ind over for sexisme i faget, fastslår forbundsformand Tonny Olsen.

Selvom vi skriver 2021, så er der stadig udfordringer med sexisme på arbejdspladserne. Også i malerfaget. Formand for Malerforbundet Tonny Olsen vil skrue op for retningslinjer, vejledninger og åbenhed for at komme problemet til livs.

– Vi skal gøre op med den gamle kultur, der desværre stadig findes visse steder, hvor især kvinder udsættes for grænseoverskridende kommentarer eller krænkelser. Det skal være trygt at gå på arbejde. Og i vores fag skal her være plads til alle. Det fastslår forbundsformand Tonny Olsen.

Uønsket berøring og ubehagelige kommentarer

En undersøgelse blandt Malerforbundets medlemmer viste i efteråret, at 39 procent har været udsat for sexisme eller seksuel chikane i deres arbejdsliv. Ofte er der tale om uønsket fysisk berøring, sjofle vittigheder eller ubehagelige kommentarer om udseendet.

Flere kvinder end mænd udsættes for krænkelserne. I undersøgelsen svarer 55 procent af kvinderne ja til, at de har været udsat for seksuel chikane. Det samme gælder for 16 procent af mændene. I over halvdelen af tilfældene, er det kollegaer eller andre håndværkere, der står bag. Men det kan også være mester eller en kunde, der opfører sig grænseoverskridende.

– Det er vigtigt, at man selv siger fra. Men sexchikane er aldrig et individuelt ansvar. Det bunder som regel i en forældet og usund kultur. Og det har vi alle et ansvar for at sige fra over for, siger Tonny Olsen.

Mere åbenhed

Han peger på, at der skal konkret handling til for at forebygge sexisme:

– Der skal være nul-tolerance over for enhver form for chikane på arbejdspladsen. Nu har vi fastslået, at problemet findes, og så skal vi også følge op med handling. Og det gør vi.

Tonny Olsen fremlægger, at tillidsfolk samt faglige ansatte skal klædes bedre på til at håndtere sager om seksuelle krænkelser. Der skal udarbejdes tydelige retningslinjer og vejledning til forebyggelse, og så skal der i højere grad være åbenhed om problemet.

– Jo mere vi taler om dette her, jo mere kan det give styrke og mod til den enkelte til at sige fra og kontakte sin fagforening for hjælp. Vi kører allerede en del sager om sexchikane, men vi skal være bedre til at fortælle om det. Dette er et fælles problem og en fælles kamp, vi tager. Og vi er klar til at køre endnu flere sager, siger Tonny Olsen.

Han understreger, at det altid er et arbejdsgiveransvar at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

Flere kvinder i faget

Malerfaget er det byggefag med den største andel af kvinder. Og flere kvinder vælger at malerfaget til. I 2014 udgjorde kvinderne 37 procent af Malerforbundets erhvervsaktive medlemmer samt elever. I dag udgør kvinderne 41 procent.

Og det ser ud til, at tendensen fortsætter. Siden 2017 har der været flere kvinder end mænd indskrevet på bygningsmaleruddannelsen. I 2020 var 56 procent af eleverne på uddannelsen kvinder.

Kvinderne er også flittige til at melde sig ind i den faglige kamp i Malerforbundet.

Når man ser på andelen af tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter udgør kvinderne 38,5 procent. Og ude lokalt i fagforeningens bestyrelser udgør kvinderne 35 procent. 

– Når vi har så mange kvinder i faget, er det også vigtigt, at vi har blik for de problemstillinger, som især rammer kvinderne. Det kan blandt andet være chikane, men også barsel, graviditet velfærdsfaciliteter, ligeløn og familielivsbalancen skal vi have fokus på. Derfor er det positivt, at så mange kvinder vælger at være fagligt aktive i Malerforbundet, siger Tonny Olsen.

I anledningen af Kvindernes Internationale Kampdag 8. marts afholder Fagbevægelsens Hovedorganisation med støtte fra blandt andet Malerforbundet en visuel kampdag. Temaet er sexisme i arbejdspladsen og du kan følge med på FH’s facebookside fra klokken 13.30.


Del: