| 21. maj 2024

Forbundsformand Tonny Olsen: Vi er nødt til at snakke om medlemsfordele

Ønsket om at få særlige medlemsfordele ind i overenskomsten vokser stødt, også blandt Malerforbundets medlemmer. ”Det er et krav og et ønske, vi skal tage alvorligt og lytte til,” mener forbundsformand Tonny Olsen.

Skal der være særlige fordele til medlemmer af de rigtige fagforeninger i overenskomsterne? Ja, mener en voksende gruppe af fagligt aktive, tillidsfolk og medlemmer af blandt andet Malerforbundet, 3F og HK.

Indtil videre er kravet dog ikke noget, der går rent ind hos toppen af fagbevægelsen. Her afviser mange helt at tale om ideen. Eneste undtagelse er Malerforbundet, der på seneste kongres besluttede at se nærmere på muligheden for at give medlemmerne nogle særlige fordele.

Siden da er opbakningen til medlemsfordele vokset yderligere, og nu mener forbundsformand Tonny Olsen, at det er tid til en snak om, hvordan medlemmernes ønske kan blive tilgodeset.

– Jeg synes ikke, det er hensigtsmæssigt, at man ikke engang vil tale om medlemsgoder. Det er tydeligt, at der er et voksende krav blandt vores medlemmer, så lad os nu se på det, og lad os få en åben snak om det, opfordrer han.

Alle skal stadig være dækket af overenskomsten

Selvom Tonny Olsen opfordrer til at lytte til medlemmernes ønsker, erkender han også, at der kan være udfordringer med at lave særlige fordele i overenskomsterne.

– Det kræver, at vi kan sikre, at vi fortsat har områdeoverenskomster, hvor man er dækket af en overenskomst uanset, om man er medlem eller ej. Det er vigtigt, for hvis overenskomsterne pludselig bliver til en slags medlemsoverenskomster, så risikerer vi, at arbejdsgiverne vil spekulere i at ansætte folk, der ikke er medlemmer, fordi de er billigere, siger han.

Ikke dyrere at ansætte medlemmer

For at undgå det problem foreslår fortalerne for medlemsgoder, at der bliver lavet en fond. Den skal arbejdsgiverne indbetale et beløb til for alle medarbejdere, uanset om de er gule, uorganiserede eller medlemmer.

Det er dog kun medlemmer af de overenskomstbærende fagforeninger, der kan få del i fondens penge. På den måde tilgodeser man dem, der bidrager til at sikre gode løn- og arbejdsvilkår via deres medlemskab og undgår samtidig, at de er dyrere at ansætte end ikke-medlemmer og gule kolleger.

– Vi skal under alle omstændigheder fastholde, at det ikke må være dyrere at ansætte en uorganiseret. Så lige meget, hvordan man vil gøre det, skal det være sådan, at arbejdsgiver skal indbetale for alle, siger Tonny Olsen til forslaget.

Fordele skal stoppe medlemsflugt

Baggrunden for overhovedet at snakke om en fondsløsning og medlemsfordele, er det fald i antal medlemmer, stort set alle forbund under FH har oplevet de seneste 20 år.

Nu mener nogle, det er på tide at prøve noget nyt for at vende udviklingen, og de peger altså på, at medlemsfordele er vejen frem. Tilhængere af forslaget ser det som et ekstra værktøj til tillidsfolkene, når de skal organisere ude på byggepladsen, og den tankegang kan Tonny Olsen godt følge.

– Men det betyder ikke, at vi med medlemsfordele bare kan læne os tilbage. Vi skal stadig organisere. Det er en både- og løsning, siger han.

Afviser ikke noget på forhånd

I løbet af foråret har medlemmer af Malernes Fagforening sendt krav og ønsker ind til næste års OK-forhandlinger. Tonny Olsen er endnu ikke dykket ned i kravene, men han forventer, at der står medlemsfordele på en del af dem.

– Jeg må konstatere, at ønsket/kravet om medlemsgoder fylder mere og mere. Det har jeg en forventning om, at det også gør i kravene til OK25. Det tager vi selvfølgelig alvorligt, og vi afviser ikke noget på forhånd, lyder det fra forbundsformanden.


Del: