Arbejdsmiljø | 07. maj 2019

Forbundsformand: Vi står nu over for to meget vigtige valg

Der er i dag udskrevet folketingsvalg.  Den 5. juni – Grundlovsdag –  skal vi til stemmeurnerne og vælge, hvem der fremover skal have magten i Danmark.

Forbundsformand Martin B. Hansen ser frem til en valgkamp, der højst sandsynligt kommer til at handle om emner, der i høj grad berører Malerforbundets medlemmer:

– Vi står nu over to meget vigtige valg. Der er Europa-Parlamentsvalg den 26. maj, hvor vi alle er med til at bestemme, i hvilken retning EU skal bevæge sig. Hvis EU skal have en fremtid – både herhjemme og i resten af Europa – kræver det en væsentlig kursændring. Fra et EU, som det er nu, hvor den frie bevægelighed og kapitalen har forrang over for sociale rettigheder, til et EU, der i højere grad tager hensyn til den enkelte lønmodtager og dennes rettigheder.

Stigende pensionsalder 

– Herhjemme skal vi for det første løse den åbenlyse katastrofe, som Velfærdsforliget fra 2006 er et resultat af, nemlig den stigende pensionsalder. Vi kan ikke leve med et arbejdsmarked, hvor ingen eller kun ganske få har udsigt til at nå målstregen uden at være slidt ned til sokkeholderne. Alle har ret til en værdig tilbagetrækning, og jeg håber, at en ny regering vil komme med nogle seriøse og konkrete løsninger på den problemstilling. Både i forhold til forebyggelse af nedslidning og en holdbar løsning for værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.  

– I forhold til social dumping, som er et emne, der går igen til begge valg, så er det blandt andet nødvendigt, at vi får tilført flere midler til kontrol herhjemme, siger Martin B. Hansen.

 


Del: