OK2020 | 01. marts 2020

Forhandlingerne er afbrudt – Hvad sker der så nu?

Fredag blev overenskomstforhandlingerne mellem Malerforbundet og Dansk Byggeri og Danske Malermestre afbrudt. Men hvorfor og hvad så nu? Få svarene her: 

Hvorfor er forhandlingerne afbrudt?

Arbejdsgiverne var ikke villige til at forhandle om en ’fair og anstændig mindsteløn’ – Derfor afbrød Malerforbundet forhandlingerne fredag. En højere mindsteløn i form af akkordafsavn er ifølge forbundsformand Martin B. Hansen et helt ufravigeligt krav fra Malerforbundets side.

I Malerforbundets forhandlingsudvalg havde man ellers håbet på at få aftale i hus inden deadline, der oprindeligt var sat til søndag den 1. marts, hvor de nuværende overenskomster officielt udløber.

Får vi så konflikt?

Nej, i hvert fald ikke nu. I teorien kunne en konflikt udbryde mandag den 2. marts, da vi nu har passeret skæringsdatoen for en ny overenskomstaftale. Men da Forligsmanden i sidste ude valgte at udsætte konflikten med to uger, er konflikten altså afblæst i første omgang.

Forligsmandens udsættelse giver altså parterne to ugers ‘forlænget spilletid’ til at nå frem til en aftale. Og han kan vælge at udskyde konflikten yderligere to uger, hvis han finder det nødvendigt.

Udskydelsen betyder også, at der ikke må forekomme hverken strejker eller lockout, da forhandlingerne stadig foregår. Arbejdsnedlæggelser er altså ulovlige.

Hvordan kommer vi så videre i forhandlingerne?

Herfra kan forhandlingerne gå to veje: Malerforbundet og Danske Malermestre og Dansk Byggeri kan forsøge at genoptage forhandlingerne på egen hånd – Hvilket på nuværende tidspunkt er usandsynligt. Den anden mulighed er, at Forligsmanden indkalder de to parter til at stille op i Forligsinstitutionen. Her vil Forligsmanden forsøge at samle stumperne i de kuldsejlede forhandlinger og få enderne til at mødes.

Forligsmanden er sat i verden for at mægle mellem parterne og få dem til at indgå forlig. Hvis og når Forligsmanden indkalder parterne, er der mødepligt i Forligsinstitutionen.

Hvad hvis vi ikke kommer frem til en aftale?

Så vil Forligsformanden fremlægge en såkaldt mæglingsskitse. Et forlig, der typisk vil ligge sig meget op ad de overenskomstforlig, der i forvejen er vedtaget på de øvrige områder.  

Forliget bliver sendt til urafstemning hos medlemmerne.

Hvis forligsmandens mæglingsforslag bliver vedtaget, træder de nye overenskomster i kraft. Hvis mæglingsforslaget ikke bliver vedtaget, opstår der konflikt på arbejdsmarkedet.

Flere spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte din lokale afdeling, hvis du har spørgsmål til overenskomstforhandlingerne.


Del: