Politik | 15. december 2022

Formand om ny regering: Vi må være på vagt

En ny SVM-regering kræver, at fagbevægelsen er på vagt og sætter ind over for politiske forringelser af lønmodtagernes vilkår og muligheder, lyder det fra Tonny Olsen. Han er skuffet over, at arbejdsmiljøet ikke er prioriteret i den nye regeringsgrundlag.

En bred regering bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne er nu en realitet. Onsdag præsenterede den nye SVM-regering deres politiske grundlag – et slags program over, hvilke politiske tiltag, regeringen vil indføre i fremtiden.

Blandt andet ønsker regeringen at indføre reformer for at få flere i arbejde, sænke topskatten, forhøje beskæftigelsesfradraget, nedlægge jobcentre, indføre klimaafgifter og meget andet.

Selvom der i regeringsgrundlaget bliver nævnt, at arbejdsmiljøet skal bidrage til at nedsætte sygefraværet i det offentlige, så er er Malerforbundets formand, Tonny Olsen, skuffet over at der er ikke er mere fokus på arbejdsmiljø i regeringens fremtidsplaner:

-Jeg savner i høj grad en større politisk prioritering af arbejdsmiljøet. Nedslidning, psykiske belastninger, farlig kemi og arbejdsulykker er blot nogle af de udfordringer, som lønmodtagere i både det private og offentlige lider under. Jeg undrer mig over, at der ikke er nævnt noget om forebyggelse, arbejdsmiljøpolitik eller ressourcer til Arbejdstilsynet i regeringens planer. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø er et vigtigt fundament for et velfungerende samfund. Og der er i dén grad behov for forbedringer.

Ifølge Tonny Olsen er regeringsgrundlaget en omgang blandede bolsjer, der tydeligt bærer præg af kompromiser hen over midten af dansk politik.

-Der er enkelte gode takter i regeringens planer. Blandt andet lægges der op til at styrke erhvervsuddannelser, anlæggelse af annullationssøgsmål mod EU’s mindsteløn og forhøjelse af ydelsen til Tidlig Pension, fremhæver Tonny Olsen.

Han er dog skeptisk over for den nye regerings planer om blandt andet at indføre en række arbejdsmarkedsudbudsreformer for at få flere i arbejde, afskaffelse af seniorpension og afskaffelse af en helligdag.

-At afskaffe en helligdag er et stor forringelse for lønmodtagerne og jeg mener, at det var en sag, der først og fremmest burde debatteres med arbejdsmarkedets parter, siger Tonny Olsen og fortsætter:

-Jeg er bekymret for, at dele af regeringsgrundlaget vil svække arbejdstagernes rettigheder og muligheder. Det kalder på, at vi i fagbevægelsen fortsat må være tydelige, når vi fremhæver lønmodtagernes vilkår og vi må være på vagt over for den politik, vi kan se frem til de næste par år, siger Tonny Olsen, der heller ikke er tilhænger af at sænke topskatten.

Han har en opfordring til den nyudnævnte beskæftigelsesminister, Ane Halsboe-Jørgensen (S), der overtager posten fra Peter Hummelgaard:

-Jeg ser meget frem til et samarbejde med Ane Halsboe-Jørgensen, og jeg håber, at den nye minister vil arbejde for et bedre og sundere arbejdsmiljø. Nedslidning er udbredt i mange fag – men især i malerfaget – og hvis politikerne vil have, at vi skal blive længere på arbejdsmarkedet, så kræver det en seriøs indsats for et bedre og sundere arbejdsmiljø.

Læs hele regeringsgrundlaget her.


Del: