Kongres 2022 | 06. oktober 2022

Formandens beretning: ’Jeg ser på fremtiden med håb, optimisme og kampgejst’

Formand Tonny Olsens mundtlige beretning lagde især vægt på, hvordan Malerforbundet i fremtiden skal stå som et stærkt forbund, der kæmper for medlemmernes trivsel, tryghed, sundhed og den faglige stolthed. Organisering skal have allerhøjeste prioritet.

Nedslidning og pensionsalder er noget at det, der bekymrer medlemmerne allermest, kunne Tonny Olsen berette. Derfor fastslog han, at forbundet vil kæmpe for en værdig tilbagetrækning:

”Og jeg kan love jer for, at skulle nogen prøve at afskaffe retten til tidlig pension, så vil de få kamp til stregen! De vil få ægte arbejderkamp at føle. Og de vil tabe!!”

En udmelding, der blev modtaget med klapsalver fra salen.

Ros til tillidsfolk: ”Det er jer, der står i frontlinjen”

Derudover talte Tonny Olsen med en alvorlig mine om den fysiske nedslidning i faget, om lærlinge, der er udsat for dårligt psykisk arbejdsmiljø, og om arbejdsulykker og de mange faglige sager, der hver dag bliver behandlet i forbundet og ude lokalt i afdelingerne.

Han uddelte stor ros og beundring til de mange tillidsvalgte, som han betegnede som rygraden i fællesskabet:

”Jeg kan ikke kan understrege nok, hvor vigtigt og betydningsfuldt arbejde, I laver for kollegaerne. Det er jer, der står ude i frontlinjen, hvor hverdagens problemer er,” lød det blandt andet fra Tonny Olsen til de tillidsvalgte.

Det blev flere gange i den mundtlige beretning understreget, hvor meget arbejdsmiljøet fylder og fortsat vil fylde i forbundets arbejde. Både for svende og lærlinge.

Købekraften skal ikke udhules

Udover et tilbageblik på den forgangne kongresperiodes tiltag, sejre og fokusområder, blev der også kigget fremad mod næste års overenskomstforhandlinger. Her vil et af de store hovedtemaer ifølge Tonny Olsen være lønnen:

”Som det ser ud nu, så kan vi forvente at gå en tid i møde med nedgang i byggeriet, tyndere ordrebøger og en stigende ledighed. Vi vil selvfølgelig gøre alt for at få medlemmernes krav igennem, selvom vi nok ikke skal forvente at få lønstigninger, der svarer til inflationsniveauet. Men vi vil kæmpe for, at købekraften ikke udhules totalt af de stigende priser.”

Et vigtigt job foran os

Det faldende medlemstal blev også italesat under formandens beretning. Tonny Olsen fremhævede, at organisering skal have allerhøjeste prioritet.

”Vi har et vigtigt job foran os. Vi skal være mere tydelige som forbund. Mere synlige derude. Både på arbejdspladserne og i den offentlige debat. Vi skal tale højere om kollegaernes virkelighed. Om vores sejre. Og om vores kampe for medlemmerne, som vi tager hver dag.

Ifølge Tonny Olsen, skal der de næste fire år især kæmpes for:

-At retten til tidlig pension udvides

-At arbejdsmiljø bliver sat på den politiske dagsorden

-At der bliver sat en stopper for eu-mindstelønnen

-At medlemmer og forbund står stærkt samlet til de kommende overenskomstforhandlinger

-At der i højere grad bliver lavet lokalforhandlinger

-At de tillidsvalgte bliver klædt bedre på til deres hverv

-At forbundets lærlingeorganisation styrkes

-At organisering og arbejdet for at styrke fællesskabet prioriteres

Tonny Olsen afsluttede sin mundtlige beretning med ordene:

”Jeg er ikke i tvivl om, at vi kan. For jeg kan se, at der er en vilje derude hos kollegaerne. Der er en urokkelig tro på fællesskabet. Jeg hører på debatterne, at der er kampgejst. Der er et stort engagement hos vores tillidsfolk. Og jeg mærker en gnist hos de nye generationer. De finder sig sgu ikke i hvad som helst.
Det vidner ’lærlingeoprøret’ om. Det gør mig stolt at se! Og det gør sgu også, at jeg ser på fremtiden med håb, med optimisme og med kampgejst.”


Del: