Arbejdsmiljø | 25. juni 2020

Frygter working poor i Danmark: Vi skal have sat en stopper for falske selvstændige

Forbundsformand Matin B. Hansen og medlem af EU-Parlamentet Marianne Vind vil have mere regulering og kontrol i kampen mod social dumping. Der skal først og fremmest sættes en stopper for de såkaldte falske selvstændige, blev de enige om under et møde i Malerforbundet. 

De burde egentlig gå under betegnelsen lønmodtagere, men tit og ofte bliver udenlandske kollegaer oprettet som selvstændige, når deres bagmænd etablerer enkeltmandsfirmaer i deres navn. På den måde slipper arbejdsgiverne for alle de forpligtigelser, der hører til, når man har folk ansatte på fx en byggeplads.

De falske selvstændige er nemlig ikke omfattet af overenskomsten. De får ofte en meget lav løn, arbejder under kummerlige forhold og må samtidig sige farvel til feriepenge, pension og overarbejdsbetaling.

Men andre ord, så er det en konstruktion, der er designet til social dumping. Og de såkaldte arme-ben-firmaer er især udbredt i den danske byggebranche:

– I malerfaget er de falske selvstændige et kæmpe problem. I langt de fleste sager om social dumping, vi har i Malerforbundet, er falske selvstændige involverede. De bliver oprettet som selvstændige af deres bagmænd og derefter hyret ind på byggepladser som underentreprenører, fortæller forbundsformand Martin B. Hansen.

Han sidder torsdag eftermiddag i forbundshuset sammen med forbundssekretær Kim Lasse Petersen til et uformelt kaffemøde med Marianne Vind, der er medlem af EU-Parlamentet for Socialdemokratiet. Marianne Vind er interesseret i, hvilke konkrete problemstillinger Malerforbundet oplever på arbejdsmarkedet, og hvad hun skal tage med tilbage til EU-parlamentet, hvor hun bl.a. sidder med i udvalget for Beskæftigelse og Sociale Anliggender.

Frygter working poor i Danmark

Der bliver snakket frem om tilbage om coronakrise, arbejdsløshed, overenskomstforhandlinger og udsigten til en europæisk mindsteløn, som alle parter er enige om, vil være helt katastrofalt for Danmark, hvor vi har tradition for at aftale løn og arbejdsvilkår med arbejdsgiverne.

– Jeg frygter, at får vi en europæisk mindsteløn. Og hvis den kommer, så vil antallet af nul-timers-kontrakter og falske selvstændige eksplodere, siger Marianne Vind. Hun er en af de få kræfter i EU-Parlamentet, der kæmper hårdt imod, at en fælles mindsteløn bliver en realitet.

Martin B. Hansen deler hendes bekymring:

– Uanset hvad der er sker, så er det meget vigtigt for os, at der kommer styr på de falske selvstændige, så social dumping ikke eskalerer yderligere herhjemme, siger han, og tilføjer, at der også er brug for at regulere brugen af vikarbureauer.

Marianne Vind er helt enig.

– Det er i bund og grund helt umenneskeligt, hvordan man udnytter andre mennesker på arbejdsmarkedet, siger Marianne Vind, der frygter, at working poor kan blive et kæmpe problem i Danmark, som man ser det i fx Tyskland.

(Working poor: Arbejdende fattige er en betegnelse for folk, der arbejder i erhverv med lave indkomster. På trods af en forholdsvist lange arbejdstider har de arbejdende fattige svært ved at opnå indtægter, der er højere end fattigdomsgrænsen, red.)

– Vi har reelt allerede working poor herhjemme, hvor det anslås at 5-6 procent af danskere indgår under betegnelsen working poor. Jeg frygter, det går den gale vej, hvis vi ikke gør noget nu, siger Marianne Vind.

Hun vil nu arbejde videre med, hvordan man fra EU’s side kan sætte en stopper for social dumping og hvordan direktiver om arbejdsmiljø bliver overholdt, og så vil hun se på, hvordan man kan forhindre at vikarbureauer er med til at forringe løn og arbejdsvilkår for de ansatte.

– Vi så gerne, at man efter tre måneders arbejde som vikar i samme firma, bliver fastansat, foreslår Martin B. Hansen blandt andet.

Europa-Parlamentet er EU’s folkevalgte parlament. Medlemmerne vælges for fem år ad gangen af befolkningerne i de 28 EU-lande. Parlamentet har 705 medlemmer, heraf 14 danske.

Sammen med Rådet for Den Europæiske Union danner EU-parlamentet den lovgivende magt i EU. 


Del: