Fyn-Jyllandsyd | 25. marts 2020

Anbefalinger fra Malernes Fagforening Fyn-Jyllandsyd

Herunder kan du læse afdelingens anbefalinger inden for de tre områder:

  • Malerforbundet og Danske Malermestre / Dansk Byggeri: Overenskomst for bygningsmalere og skilteteknikere 
  • Malerforbundet og ABAF: Overenskomst for autolakerere 
  • CO Industri og Dansk Industri: Overenskomst for medlemmer, ansat i industrien

 

Anbefaling til mæglingsskitse for Malerforbundet og Danske Malermestre/Dansk Byggeri

Overenskomst for bygningsmalere og skilteteknikere

En enig bestyrelse i afdeling FynJyllandSyd siger klart NEJ til den forligsmandskitse, der er indgået sammen med FH og DA.

Vi kan ikke acceptere en overenskomst, vi ikke selv har været med til at forhandle hjem til vores medlemmer og haft indflydelse på. Det ligger langt fra, hvad vores medlemmer havde af ønsker til overenskomsten 2020.

I forhandlingsudvalget er vi blevet mødt med arrogante forhandlere fra Dansk Byggeri og Danske Malermestre. De har på intet tidspunkt ønsket reelle forhandlinger. Derimod har Danske Malermestre været underlagt ordrer fra Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Industri. Det har betydet, at de hele vejen igennem har nægtet at forhandle medlemmernes ønsker og krav til overenskomsten.                    

Vi havde som det sidste tilbudt at lægge vores hovedkrav på hylden og tilpasse Byggeriets resultat til vores overenskomst, hvori der bla. var en prisstigning på prislisten på 6,3 % og en fritvalgsordning til elever i malerfaget, hvilket de andre håndværksfag har fået – og som ville havde gavnet alle vores medlemmer.

Men her blev vi igen mødt af kontante afvisninger og ultimative krav fra arbejdsgiverne.

Vi siger derfor helt klart fra, og vil opfordre alle med overenskomster for Dansk Byggeri og Danske Malermestre til at sige NEJ til den kommende afstemning.

Vi håber derudover på solidaritet fra alle de, der selv har fået lov at forhandle deres overenskomst.

 

Anbefaling til overenskomstforlig mellem Malerforbundet of ABAF

Overenskomst for autolakerere

Malerforbundet har landet et 3-årigt forlig for dig og dine kollegaer, der arbejder under ABAF overenskomsten – og hvad betyder det så?

På mange områder ligner det industriforliget. Dog har vi luget nogle af de ting ud fra industrien, som vi ikke kunne se, ville være til gavn for dig.
Ligeledes har vi forhandlet os frem til lidt ekstra ud over industriens ramme.

– Timelønningerne hæves med 2,50 kr. pr. år.

– Akkordsatserne stiger med 1,6% pr. år.

– Elevlønningerne stiger i perioden med 1,7% om året.

– Du får mulighed for at bruge SH-opsparingen på den indeklemte fredag efter Kristi Himmelfartdag.

– Din SH-opsparing stiger i perioden med 3% og kan hæves i juni og i december. Du kan som altid bruge SH-satsen på Fritvalgsordning – dvs. pensionsindbetaling, seniordage, børneomsorgsdage samt lægebesøg med børn, efter aftale med arbejdsgiver.

– Betalt sygefravær i op til 10 uger.

– Øremærket barsel til mænd.


Dog får arbejdsgiveren med 2 måneders varsling mulighed for at ændre fra 14 dages lønudbetaling til månedsvis udbetaling samt, at man i de individuelle lønforhandlinger finder det naturligt at medregne stigningerne i SH betalingerne.
Du kan læse alle protokollaterne her.
Har du spørgsmål, er du selvfølgelig altid velkommen til at ringe ind i afdelingen.

Alt i alt er der landet en fornuftig aftale under den ramme, der er udstukket fra industriens forhandlinger. Vi har alt mulig grund til at være tilfredse. Derfor anbefaler vi et ja til overenskomsten.

Du bestemmer.

I den ombæring har vi en appel fra dine kollegaer i byggebranchen.
Som du måske har set, brød forhandlingerne mellem Malerforbundet og Danske Malermestre/Dansk Byggeri sammen.  Grundet sammenkædningsreglerne har bygningsmalerne ikke mulighed for at stemme forliget ned alene. De har derfor brug for din hjælp. Bygningsmalerne anbefaler et nej til ok20.


Valget er dit og din stemme er vigtig!

 

Anbefaling til overenskomstforliget mellem CO-Industri og Dansk Industri

Overenskomst for medlemmer i industrien

Malerforbundet der er en del af CO industri har landet et 3-årigt forlig for dig og dine kollegaer, der arbejder under CO industrioverenskomsten -og hvad betyder det så?
det betyder:

– Timelønningerne hæves med 2.50kr pr år.

– Elevlønningerne stiger i perioden med 1,7% om året.

– Din fritvalgskonto stiger i perioden med 3%. Du kan som altid bruge fritvalgskonto til pensionsindbetaling, seniordage, børneomsorgsdage samt lægebesøg med børn, efter aftale med arbejdsgiver.

– Op til fem ugers uddannelse, som du kan bruge i din opsigelsesperiode

– Betalt sygefravær i op til 14 uger.

– Øremærket barsel til mænd.


Dog får arbejdsgiveren med 2 måneders varsling mulighed for at ændre fra 14 dages lønudbetaling til månedsvis udbetaling samt at man i de individuelle lønforhandlinger finder det naturligt at medregne stigningerne i fritvalgsbetalingerne.
Du kan læse alle protokollaterne her.
Har du spørgsmål, er du selvfølgelig altid velkommen til at ringe ind i afdelingen.

Alt i alt er der landet en fornuftig aftale. Derfor anbefaler vi et ja til overenskomsten.


Du bestemmer.


I den ombæring har vi en appel fra dine kollegaer i byggebranchen.
Som du måske har set, brød forhandlingerne mellem Malerforbundet og Danske Malermestre/Dansk Byggeri sammen.  Grundet sammenkædningsreglerne har bygningsmalerne ikke mulighed for at stemme forliget ned alene. De har derfor brug for din hjælp. Bygningsmalerne anbefaler et nej til ok20.

Valget er dit og din stemme er vigtig!

 
Venlig Hilsen

Malernes Fagforening Fyn-Jyllandsyd


Del: