Arbejdsmiljø | 17. august 2018

Glem nu ikke arbejdsmiljøet, malermestre!

 

 

Det er underligt, at Danske Malermestre i deres fagblad helt undlader at gengive Malerforbundets krav om et bedre arbejdsmiljø, som flere gange blev fremstillet under en debat på Folkemødet.

Gang på gang blev det slået fast af Malerforbundets formand, Kresten Vendelboe, under en debat på Folkemødet med blandt andre Danske Malermestre, at det er hamrende nødvendigt at sikre et ordentligt arbejdsmiljø ude på arbejdspladserne.

Men arbejdsmiljøet er åbenbart ikke noget, der bliver prioriteret særligt højt hos Danske Malermestre.

I hvert fald undlader de fuldstændigt i en artikel om selvsamme debat at nævne Kresten Vendelboes krav om et bedre arbejdsmiljø. Og under selve debatten skøjtede Danske Malermestres formand, Per Vangekjær, let og elegant henover arbejdsmiljøet. Det er altså dårlig stil, malermestre!

Malerforbundets formand, Kresten Vendelboe, deltog i juni under Folkemødet på Bornholm i en debat om blandt andet mangel på praktikpladser og unges motivation for at vælge en erhvervsuddannelse. Her drøftede han sammen med politikere, en malerlærling samt formanden for Danske Malermestre, hvordan vi løfter kvaliteten på erhvervsskolerne og sikrer kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.

Debatten, som var arrangeret af Danske Malermestre, er så efterfølgende blevet refereret i en artikel i fagbladet Danske Malermestre. Og selvom Malerforbundet er glade for at debattere med Danske Malermestre, så er det skuffende, at arbejdsmiljøet ikke nævnes i efterfølgende artikel. Især fordi, Kresten Vendelboe meget tydeligt og adskillige gange under debatten fremhævede arbejdsmiljøet.

Kresten Vendelboe kritiserede blandt andet, at der gennem flere år er blevet skåret ned på Arbejdstilsynet, som skal sikre, at arbejdsmiljøregler og sikkerheden bliver overholdt ude på arbejdspladserne.

– Der er behov for, at vi tager fat om det her. Arbejdsmiljøet er noget af det allervæsentligste for, at folk går ind i et fag og siger: Yes, her er godt at være. Og når jeg taler arbejdsmiljø, er det altså ikke kun et spørgsmål om, at man kan få ondt i ryggen. Man kan også få ondt i psyken og alle mulige andre steder, lød det blandt andet fra Kresten Vendelboe under debatten.

Han pointerede også, at det er et arbejdsgiveransvar, at sikkerhed og forholdene for medarbejderne er i orden.

– Hvis vi skal have vendt interessen og få folk til at komme over til vores fag, så skal det altså være fordi, man ikke bliver ødelagt af at gå på arbejde. Fordi, man bliver behandlet ordentligt. Fordi, man altid får det, man skal have og har krav på. Jeg vil gerne have, at man gør håndværksfagene mere attraktive og langtidsholdbare. Man skal ikke slides ned og ødelægges af sit fag, fastslog Kresten Vendelboe overfor de andre deltagere i debatten.

Kresten Vendelboes insisteren på at sætte fokus på arbejdsmiljøet mødte desværre ingen respons fra det øvrige panel, der udover Per Vangekjær fra Danske Malermestre, også talte den socialdemokratiske borgmester Kirsten Jensen fra Hillerød og det konservative byrådsmedlem Mads Andersen fra Køge.

Derimod fremhævede Danske Malermestre deres ”praktikpladsgaranti” som et middel til at fremme de unges motivation for at vælge malerfaget til.

Men det er fuldkomment misforstået, hvis malermestrene tror, at de unge springer til faget på grund af denne såkaldte garanti.

En praktikplads alene er jo ikke meget værd, hvis man i sit arbejde bliver slået til lirekassemand på grund af dårligt arbejdsmiljø.

Sådan er holdningen i Malerforbundet. Og vi bliver ved med at råbe højt, indtil arbejdsgivere og politikere vågner op fra deres døs og indser, at arbejdsmiljøet ikke er noget, man bare sådan kan skøjte henover.


Del: