Arbejdsmiljø | 07. april 2021

Guide: Sådan forhandler du dig til bedre løn, tillæg og andre goder

Malerforbundet forhandler overenskomster for dig og dine kollegaer. Men derudover kan din tillidsrepræsentant forhandle en lokalaftale med mester om blandt andet, løn, tillæg, kørepenge eller andre ønsker, du og dine kolleger har. Få inspiration i guiden her – og husk, at du altid kan kontakte din lokale fagforening for råd og vejledning.

Kom i gang

Tag en snak med dine kolleger: Er der kollektive ønsker om bedre løn- og arbejdsforhold?

Afhold et møde efter fyraften, og få i fællesskab drøftet behov og ønsker. Tillidsrepræsentanten samler ønsker sammen og arrangerer et møde med mester. Men det er vigtigt, at I som kolleger og medarbejdergrupper står sammen og bakker op om tillidsrepræsentanten. Til det fælles møde, skal I sammen finde svar på følgende:

4 vigtige spørgsmål inden forhandlingerne

 1. Hvad vil I som minimum have mere i løn?
 2. Hvad ønsker I mere at forhandle om?
 3. Hvordan prioriterer I de forskellige ønsker og krav – hvad er vigtigst?
 4. Hvad forventer I som minimum som resultat af forhandlingerne?

Vær strategiske. Det er ikke sikkert, at I opnår det lønkrav, I spiller ud med. Derfor er det vigtigt, I har noget at forhandle med. Hvis der ikke gives nok til jer i lønforhandlingerne, så kræv i stedet ekstra tillæg og goder.

Brug tal fra lønstatistikker og reallønsstigninger i forhandlingerne. Det er også en god ide at fremhæve erfaringer, kompetencer, ansvar, arbejdspladsens beliggenhed og andre faktorer, der kan argumentere, at I skal stige i løn.

Hold god kontakt til den lokale afdeling i Malerforbundet. De hjælper hele vejen igennem og er med til at godkende den endelige aftale.

Lokalaftalen er altid en forbedring af overenskomsten. Det er ikke muligt at lave lokalaftaler, der forringer løn- arbejdsvilkår i forhold til de overenskomstmæssige bestemmelser.

Også til forhandling

Det er ikke bare timelønnen, der kan komme til forhandling. Tillæg, goder og arbejdstider er blandt andet noget, der også kan optimeres ved en lokalaftale. Tjek af på listen herunder, og tag eventuelt snakken med dine kolleger eller din tillidsrepræsentant, om der ikke er noget, der skal til forhandling hos mester:

 • Arbejdstøj
 • Daglig/ugentlig arbejdstid
 • Forhøjet timeløn
 • Egne prisaftaler for særlige job
 • Prislister, akkord
 • Bonusaftaler
 • Afspadsering
 • Kørepenge
 • TR-rettigheder, fx større inddragelse ved ansættelse/afsked
 • Krav om, at underleverandør skal være overenskomstdækket.
 • Betaling for pauser
 • Højere SH-procent
 • Højere ferie-procent
 • Højere betaling for overarbejde
 • Fuld løn ved barns sygdom
 • Ekstra procenter i pension
 • Seniorordning med betalte fridage
 • Fri med løn ved dødsfald i den nærmeste familie
 • Højere overtidstillæg
 • Mulighed for mere efteruddannelse

Listen er kun forslag til, hvad der kan forhandles om. Det er kun fantasien, der sætter grænser, når det kommer til lokalaftaler – Så længe det ikke forringer overenskomsten.

 • En lokalaftale er et tillæg til overenskomsten, der er tilpasset arbejdspladsen og medarbejdernes behov og ønsker. Det kan eksempelvis være løn under sygdom, arbejdstøj eller prislisteaftaler.
 • Lokalaftalen er kollektiv og indgås mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten.
 • Det er altså medarbejdernes tillidsrepræsentant, der fører forhandlingerne med mester. De øvrige kolleger kan hjælpe tillidsrepræsentanten med at komme med gode forslag til krav og ønsker.
 • Din lokale fagforening er med til at godkende den endelige aftale. Derudover kan fagforeningen hjælpe med at udforme aftalen både skriftlig og indholdsmæssigt.

Del: