OK2020 | 07. april 2020

Hvad betyder et ja – eller nej?

Lige nu er afstemningen om overenskomster på det private område i fuld gang. Men hvad betyder dit ja eller nej egentlig? Hvordan spiller sammenkædningsreglerne ind? Og er der risiko for en storkonflikt i Danmark netop nu? Få svarene her:

Alle aftaler samlet i én skitse

Der er i løbet af årets første måneder blevet forhandlet overenskomster for godt 660.000 lønmodtagere. De fleste områder har indgået aftaler, mens andre områder ikke har kunnet blive enige med arbejdsgiverne om en aftale, og derfor blevet ’samlet op’ af Forligsmandens mæglingsforslag. Det gælder blandt andet Malerforbundet, der ikke har indgået aftale med Danske Malermestre og Dansk Byggeri.

Mæglingsforslaget omfatter både de overenskomstaftaler, hvor parterne på det enkelte område er blevet enige, og den fastsætter vilkårene for de resterende områder, der ikke er blevet enige med arbejdsgiverne om en aftale.

Når medlemmerne nu stemmer, er det altså det samlede mæglingsforslag, som alle medlemmer fra alle områder tager stilling til.

Sammenkædning – Flertallet bestemmer

Siden 1934 har der ved overenskomstforhandlingerne været de såkaldte sammenkædningsregler. Det går kort sagt går ud på, at alle delaftaler bliver samlet i ét resultat, som lønmodtagerne så skal stemme ja eller nej til. Og så er det det samlede flertal, der bestemmer, hvorvidt aftalerne bliver vedtaget eller ej.

Der har gennem tiderne været delte meninger om sammenkædningsreglerne. På den ene side er reglerne med til at sikre, at ingen forbund bliver ’efterladt på perronen’ uden en aftale.

På den anden side kan medlemmer, der stemmer nej til aftalen på deres område, alligevel få ’trukket aftalen ned over hovedet’, hvis det samlede resultat bliver et ja.

Men hvad vil et ja eller nej betyde?

Et samlet resultat af de igangværende afstemninger vil ligge klar torsdag den 16. april 2020.

Et samlet ja vil betyde, at overenskomstaftalerne – og dermed mæglingsforslaget – vil træde i kraft med virkning fra 1. marts 2020.

Et samlet nej vil i princippet betyde storkonflikt i Danmark. En konflikt kommer fem dage efter, at afstemningen er slut – det vil sige den 21. april i år. Men dette scenarie er dog meget tvivlsomt.

Politisk indgreb

Tager man den aktuelle sundhedskrise i betragtning, vil en eventuel storkonflikt nemlig hurtigt blive afblæst. Det vurderer arbejdsmarkedsforsker Nana Wesley Hansen fra Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier ved Københavns Universitet:

– Regeringen og folketinget har mulighed for at stoppe en konflikt ved at lave et lovindgreb. Det er et politisk indgreb, hvor folketinget samlet kan stoppe en konflikt. Det tror jeg ville ske ganske hurtigt i denne situation, siger Nana Wesley Hansen.

Hun peger på, at det ville være rigtig svært for lønmodtagersiden at mobilisere en strejke og gøre brug af de traditionelle konfliktredskaber på grund af de aktuelle forsamlings-restriktioner samt at mange er hjemsendt eller har mistet deres job.

Ingen er interesseret i at forlænge krisen yderligere

– Virksomhedernes aktiviteter er lige nu på nedsat blus. Så hele effekten af at gennemføre en strejke ville måske ramme de få virksomheder, der er i gang, men andre steder ville det bare lette staten og virksomhederne de udgifter, de har lige nu. Det ville ikke ramme arbejdsgiverne, for de er jo ramt i forvejen.

Dertil kommer, at sundhedskrisen har affødt en meget alvorlig og omfattende økonomisk krise. Det går hårdt ud over dansk økonomi og danske job. En eventuel konflikt ville skade økonomien og forlænge krisen yderligere.

– Det er der ingen, der har interesse i. Derfor ville der komme et lovindgreb meget hurtigt, lyder vurderingen fra Nana Wesley Hansen.

Og hvad ville resultatet blive af det?

– Traditionelt set ville man tage udgangspunkt i det mæglingsforslag, der ligger fra Forligsmanden, og man vil derfor få et resultat, der ville ligge nogenlunde op ad mæglingsforslaget. Men da vi jo er i en ekstraordinær både sundhedsmæssig og økonomisk krise, er det svært at vide, hvordan politikerne vil håndtere en sådan situation.

Har du sat dit kryds?

Du kan afgive din stemme til OK20 lige her. Er du i tvivl om eller har du spørgsmål til afstemningen, så kontakt din lokale fagforening.


Del: