Arbejdsmiljø | 29. maj 2019

Hvordan vil politikerne sikre en værdig tilbagetrækning?

Folketingsvalg 

Et af folketingsvalget helt store temaer er tilbagetrækning. Men hvad vil de forskellige partier helt konkret gøre for at sikre os en værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet? Få overblikket her: 


Den 5. juni stemmer vi om, hvilke politikere der fremover skal sidde på magten i Danmark. I Malerforbundet har vi længe haft pensionsalder, nedslidning og tilbagetrækning øverst på dagsordenen, da det er emner, der i høj grad bekymrer vores medlemmer. 

Den stigende pensionsalder, der blev vedtaget med velfærdsforliget i 2006 og den senere de facto afskaffelse af efterlønnen, betyder, at folk i fysisk krævende job tvivler på, om de overhovedet kan holde til at arbejde helt frem til pensionsalderen. Og med god grund. 

Vi deler vores medlemmers bekymringer, og mener hverken det er holdbart eller retfærdigt, at man fra politisk side hæver pensionsalderen uden hensyn til folk med nedslidende jobfunktioner. 

Derfor ønsker Malerforbundet en kommende ny regering, der vil arbejde for at sætte en stopper for den urimelige stigning i pensionsalderen. Derudover støtter forbundet op om en differentieret pensionsordning, der giver danskere, som har været mange år på arbejdsmarkedet, ret til at gå tidligere på pension.

Men hvad vil politikerne gøre for at sikre os en værdig tilbagetrækning? Du kan få overblikket herunder, og forhåbentligt vil det hjælpe dig godt på vej med at sætte krydset det rigtige sted den 5. juni: 

Socialdemokratiet (A)
Partiet med Mette Frederiksen som statsministerkandidat vil give lønmodtagere i fysisk og psykisk nedslidende job muligheden og retten til at gå på pension tidligere. Tilbagetrækningsordningen skal foregå efter objektive kriterier og være rettighedsbaseret. Det er dog endnu uklart, hvilke brancher, der skal have gavn af denne ordning, og hvor mange år før den officielle pensionsalder, man skal have lov til at gå fra. 

Radikale Venstre (B)
De Radikale er ikke tilhængere af en differentieret pensionsordning og bakker derfor ikke op om Socialdemokratiets forslag. I stedet er de gået med i aftalen om seniorpension sammen med regeringen og Dansk Folkeparti. 

SF – Socialistisk Folkeparti (F)
Bakker op om en differentieret pensionsalder, som Socialdemokratiet har foreslået, men mener desuden, at det skal være en ret for folk at få vurderet deres arbejdsevne 10 år før, de når pensionsalderen. 

Enhedslisten (Ø)
Ønsker at sætte en stopper for den stigende pensionsalder og så gerne, at man opsagde velfærdsforliget fra 2006. 
Partiet foreslår desuden, at man efter 40 år på arbejdsmarkedet og med mindst 35 års medlemskab af en a-kasse skal have mulighed for at trække sig fra arbejdsmarkedet på en ydelse, der svarer til dagpengesatsen. 
Ydermere arbejder partiet for en fleksibel tilbagetrækning, hvor arbejde på nedsat tid på eksempelvis 30 eller 20 timer om ugen kompenseres med dagpengesatsen, suppleret af overenskomstmæssige aftaler. Her er kravet 35 år på arbejdsmarkedet og 30 års medlemskab af a-kasse. 

Alternativet (Å)
Er grundlæggende imod den stigende pensionsalder, og ønsker velfærdsforliget fra 2006 opsagt. 
Partiet vil i stedet og med inspiration fra Tyskland have indført en model, hvor man efter 45 år på arbejdsmarkedet får mulighed for fuld udbetaling af pensionen. 

Venstre (V)
Sammen med de øvrige regeringspartier samt Dansk Folkeparti og de Radikale foreslår Venstre en ny model for Seniorpension, der giver nedslidte, der har mindre end seks år til folkepensionen, mulighed for at søge om at gå på seniorførtidspension. Med ordningen anslås det, at 17.000 seniorer vil kunne trække sig tidligere. Ordningen er helbredsbetinget, og betyder at helbred og arbejdsevne skal vurderes individuelt, før nedslidte kan komme i betragtning til seniorpension. 

Det Konservative Folkeparti (C)
Partiet står vagt om velfærdsforliget fra 2006, der gradvist hæver pensionsalderen. Partiet er med i aftalen om seniorpension. 

Liberal Alliance (I)
Arbejder for at fjerne efterlønnen helt og samtidig sætte pensionsalderen yderligere op. Partiet mener, at hvis man sænker skatten, kan folk selv spare op til at gå tidligere på pension. Er med i aftalen om seniorpension. 

Dansk Folkeparti (O)
Har tidligere været åbne for indførelsen af differentieret pensionsalder, men er nu gået med i aftalen om seniorpension. 

Overblikket viser nuværende folketingspartiers holdninger og tiltag i forhold til tilbagetrækning. Øvrige partier, der stiller op til folketingsvalg er: Kristendemokraterne, Klaus Riskær Pedersen, Nye Borgerlige og Stram Kurs. 


Del: