Nordjylland | 11. september 2020

Indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamling i Malernes Fagforening Nordjylland

Mandag den 26-10-2020 klokken 17.00

Hadsundvej 184. 9000 Aalborg. Det er konferencelokalet ude ved 3F, hvor vi får vores kommende lokaler.

Der vil være mulighed for fælles transport fra kontoret i Frederikshavn

På grund af Corona samt spisning og transport, er tilmelding nødvendig

Det er kun medlemmer af Malernes Fagforening Nordjylland, som har adgang.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. valg af 4 stemmetællere. 
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Regnskab
  5. Indkommende forslag
  6. Valg.

6.1 Valg af kasserer                   Henrik Jensen

6.2 Valg af Næstformand           Jesper Ettrup Rasmussen

6.3 Valg af Bestyrelsen              På valg er følgende:

 

Lisa Maria Pedersen Ønsker genvalg

Henning Tarp Ønsker genvalg

Jesper Højer Larsen Ønsker genvalg

Henrik Pedersen Ønsker ikke genvalg

 

6.4 Valg af 4. bestyrelses suppleanter

7. Bevillinger

8. eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

Ved valg af fagforeningens næstformand og kasserer, skal der ved mere end en kandidat foretages urafstemning. Meddelelse om kan didatur til valg som næstformand eller kasserer, skal være afdelingen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Det skal klart fremgå, hvilken post, der stilles op til. Kandidaten vil modtage kvittering for afleveringen. Den opstillede kandidat skal være til stede på generalforsamlingen. For at være opstillingsberettiget og valgbar, skal man på generalforsamlingen opstilles af mindst 10 medlemmer med gyldigt medlemskab i afdelingen.

De 10 medlemmer skal være til stede på generalforsamlingen.

Ved opstilling til genvalg, er der ikke krav om stillere.

Evt. urafstemning skal være afsluttet 10 hverdage efter generalforsamlingens afholdelse. Dagen hvor generalforsamlingen afholdes, tælles ikke med i de 10 hverdage. Udsendelse af stemmemateriale og afstemning kan foretages elektronisk, hvis dette er muligt.


Del: