Øst/Vest | 11. september 2020

Indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamling i Malernes Fagforening Øst/Vest

Afholdes tirsdag den 27. oktober 2020 klokken 18.00

Rymarken 4, 8210 Aarhus V

Vi starter klokken 17.00 med middag

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællingsudvalg
 3. Protokol fra generalforsamling den 3. april 2019
 4. Beretninger
 5. Regnskab til orientering
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse

Formand Kim Dyrberg, genopstiller

Bestyrelsesmedlem Peter-Munk Hansen, genopstiller

Bestyrelsesmedlem Thomas Isaksen, genopstiller

Bestyrelsesmedlem Pernille Therkildsen, genopstiller

 1. Suppleant
 2. Suppleant
 1. Bevillinger
 2. Eventuelt

Forslag til dagsordenens punkt 6 skal indgives skriftligt til bestyrelsen (kontoret) senest 7 dage før generalforsamlingen. Protokol fra ordinær generalforsamling den 3. april 2019 ligger til gennemsyn på afdelingens kontorer 7 dage før generalforsamlingen.

VIGTIGT: Tilmeldingen er nødvendig af hensyn til corona-restriktioner

Du tilmelder dig til kontoret senest tirsdag den 20. oktober på telefon: 8613 2100 eller mail: oestvest@maler.dk

Indlæg

Stil spørgsmål til Malerforbundet

Malerforbundets konstituerede formand Tonny Olsen kommer og fortæller om sit arbejde og svarer på spørgsmål.

Bliv bedre til at huske

Hvad er hemmeligheden bag at huske navne og… hvorfor glemmer vi?

Disse spørgsmål vil du få svar på i Ole Larsens humoristiske foredrag ’Fra dårlig hukommelse til klæbehjerne’, hvor du vil få tips til enkle husketeknikker, som du med det samme kan anvende. I dette lærerige og underholdende foredrag lærer du kunsten at huske navne, ansigter, vigtige pointer m.m. Foredraget er ca. klokken 19.30-20.30. 


Del: