Fyn-Jyllandsyd | 11. september 2020

Indkaldelse til generalforsamling

Ordinær Generalforsamling afholdes på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby.

 

                                    Onsdag den 28. oktober 2020 kl. 18.00

       Vi starter med lidt aftensmad, hvorefter Generalforsamlingen starter kl. 19.00

 

  1. Valg af Dirigent
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Valg af stemmetællere
  4. Beretning
  5. Fremlæggelse af regnskab
  6. Indkomne forslag
  7. Valg i henhold til vedtægterne
  8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før afholdelse af den ordinære generalforsamling

 

Tilmelding senest den 23.oktober 2020 kl.15.00 på telefon 66128395 eller E-mail fynjyllandsyd@maler.dk

Der tilmeldes både til spisning og Generalforsamling grundet Covid 19

Tilmelding for samkørsel: Esbjerg Carsten R. Johansen tlf. 22919496 Aabenraa Dan C.O. Møller tlf. 21283309 Kolding Tina V. Kristensen tlf.23437643 Svendborg Asger W. Pallesen tlf. 92437754 Odense Kenneth Andersen tlf. 21330331


Del: