Øst/Vest | 05. april 2023

indkaldelse til generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Malernes Fagforening Øst/Vest.

Onsdag d. 10 April 2024 kl. 18.00. Rymarken 4, 1. sal. 8210 Århus V. Vi starter med spisning kl. 17.00

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællingsudvalg

3. Protokol fra generalforsamling d. 25 april 2023

4. Beretninger

5. Regnskab til orientering

6. Indkomne forslag

7. Valg af bestyrelse

Formand Thomas Lang, genopstiller

Bestyrelsesmedlem Peter Munk Hansen, genopstiller

Bestyrelsesmedlem Pernille Therkildsen, genopstiller ikke

Bestyrelsesmedlem Trine Huber, genopstiller

1. suppleant for 1 år (ulige år)

2. suppleant for 2 år (lige år)

8. Valg af kongresdelegerede til ekstra ordinær kongres 5. oktober 2024

9. Bevillinger

10. Eventuelt

Forslag til dagsordenens punkt 6, skal indgives skriftligt til bestyrelsen (afd. kontoret) senest 7 dage før generalforsamlingen. Protokol fra ordinær generalforsamling 25. april 2023 ligger til gennemsyn på afdelingens kontorer 7 dage før generalforsamlingen.


Relaterede artikler


Øst/Vest

Afdelingens anbefaling

Flertallet i bestyrelsen i Malernes Fagforening Øst/Vest har på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 21. marts 2023 besluttet at anbefale et JA til de hjemforhandlede overenskomster. Hvad end man er for eller imod, så er det absolut vigtigt at man gør sin stemme gældende ved den kommende overenskomst afstemning. Der vil snarest mulig blive sendt besked …