Øst/Vest | 05. april 2023

indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamling i Malernes Fagforening Øst/Vest

Tirsdag d. 25. april 2023 kl. 18.00,

Vestervangsvej 6, 8800 Viborg – Fagforeningshuset

Vi starter kl. 17.00 med middag

Læs den skriftlige beretning nederst på denne side

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællingsudvalg
 3. Protokol fra ordinærgeneralforsamling d. 6. april 2022 og ekstraordinærgeneralforsamling d. 7. marts 2023
 4. Beretninger
 5. Regnskab til orientering
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse:
  • Næstformand Jan Andreasen, genopstiller
  • Bestyrelsesmedlem Mogens T Sørensen, genopstiller
  • Bestyrelsesmedlem Poul Vagn Nielsen, genopstiller
  • Bestyrelsesmedlem Lena Sørensen, genopstiller
  • Bestyrelsesmedlem Sonni Boll, genopstiller ikke
  • 1. Suppleant Anders Skov, genopstiller
 8. Bevillinger
 9. Eventuelt
 1. Bevillinger
 2. Eventuelt

Forslag til dagsordenens punkt 6, skal indgives skriftligt til bestyrelsen (kontoret) senest
7 dage før generalforsamlingen.
Protokol fra ordinærgeneralforsamling d. 6/4-2022 og ekstraordinærgeneralforsamling d. 7/3-2023, ligger til gennemsyn på afdelingens kontorer 7 dage før generalforsamlingen.

Af hensyn til traktementet bedes tilmelding foretaget til kontoret senest:

onsdag den 19. april 2023, på tlf. 8613 2100 eller mail oestvest@maler.dk

Venlig hilsen

Thomas Lang

Malernes Fagforening Øst-Vest

Læs den skriftlige beretning her:

Relaterede artikler


Øst/Vest

Afdelingens anbefaling

Flertallet i bestyrelsen i Malernes Fagforening Øst/Vest har på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 21. marts 2023 besluttet at anbefale et JA til de hjemforhandlede overenskomster. Hvad end man er for eller imod, så er det absolut vigtigt at man gør sin stemme gældende ved den kommende overenskomst afstemning. Der vil snarest mulig blive sendt besked …