Øst/Vest | 21. januar 2020

Indkaldelse til generalforsamling

Alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig!

Malernes Fagforening Øst / Vest

Generalforsamling afholdes:

Tirsdag den 31. marts 2020 kl. 18.00

Rymarken 4,1 8210 Aarhus V

 Fagforeningshuset

Vi starter kl. 17.00 med middag

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællingsudvalg

3. Protokol fra generalforsamling den 3. april 2019

4. Beretninger

5. Regnskab til orientering

6. Indkomne forslag

7. Valg af bestyrelse

Formand Kim Dyrberg, genopstiller

Bestyrelsesmedlem  Peter-Munk Hansen, genopstiller

Bestyrelsesmedlem Thomas Isaksen, genopstiller

Bestyrelsesmedlem Pernille Therkildsen, genopstiller

1. Suppleant

2. Suppleant

8. Bevillinger

9. Eventuelt

Forslag til dagsordenens punkt 6 skal indgives skriftligt til bestyrelsen (kontoret) senest 7 dage før generalforsamlingen. Protokol fra ordinær generalforsamling den 3 april 2019 ligger til gennemsyn på afdelingens kontorer 7 dage før generalforsamlingen.

Derudover: Malerforbundets formand Martin B. Hansen kommer og fortæller om sit arbejde og svarer på spørgsmål.

Af hensyn til traktementet bedes tilmelding foretaget til kontoret senest

tirsdag den 24. marts 2020 på tlf. 8613 2100 eller mail oestvest@maler.dk.


Del: