| 06. oktober 2023

Ordinær generalforsamling

Malernes Fagforening FynJyllandSyd, Ordinær Generalforsamling afholdes på Fjelsted Skov Hotel & Konference, Store Landevej 92, 5592 Ejby.

Torsdag den 11. april 2024 kl. 18.00

Vi starter med lidt aftensmad, hvorefter Generalforsamlingen starter kl. 19.00,

hvor der bliver trukket lod, om 1 gave, blandt alle deltagere på generalforsamlingen.

 1. Valg af Dirigent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Valg af stemmetællere
 4. Beretning
 5. Fremlæggelse af regnskab
 6. Indkomne forslag
 7. Valg i henhold til vedtægterne
  1. Valg af Næstformand (2 år): Dan Chr. Offenbach Møller genopstiller
   1. Valg af Faglig sekretær (2 år): – bestyrelsen indstiller Mie Kirkegaard
   1. Valg af 4 Bestyrelsesmedlemmer (2 år): Gitte Irene Hermansen Rudebeck, Robert Kjærsgaard Hansen, Trine Reinholdt Brahtz og Carsten Brinkmann Jensen,modtager genvalg. Finn Henrich Brahtz modtager ikke genvalg
   1.  Valg af 4 Bestyrelsessuppleanter (1 år):
 • Valg af 11 Kongresdelegerede til ekstraordinær Kongres:

Valg af 4 Suppleanter:

 • Valg af fanebærere Svendborg: Asger W. Pallesen (ønsker ikke genvalg), Odense: Robert Kjærsgaard Hansen, Kolding: Dan Christian Offenbach Møller, Esbjerg: Carsten Rask Johansen.
 • Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før afholdelse af den ordinære generalforsamling

Bestyrelsen

Tilmelding til spisning senest den 8. april 2024 kl.12.00 på telefon 66128395 eller E-mail fynjyllandsyd@maler.dk

Tilmelding for samkørsel: Esbjerg Carsten R. Johansen tlf. 22919496 Aabenraa Dan C.O. Møller tlf. 21283309 Kolding Tina V. Kristensen tlf.23437643 Svendborg / Odense Asger W. Pallesen tlf. 92437754


Relaterede artikler