Arbejdsliv | 07. juli 2023

Jesper blev fyret på grund af nedgang i ordre – men så søgte mester efter nye medarbejdere

49-årige Jesper fik en fyreseddel fra mester. Begrundelsen var manglende ordre til malerfirmaet. Kort efter søger firmaet nye medarbejdere til samme stilling.  Med hjælp fra fagforeningen har Jesper nu fået fem ugers godtgørelse for uberettiget fyring.

  • Malersvend Jesper Lauritsen blev opsagt i november 2023 – begrundelsen var ’nedgang i ordre.’
  • Han havde på det tidspunkt været i firmaet i godt seks år.
  • Arbejdsgiveren søger derefter nye ansatte til firmaet, og nægter at annullere Jespers afskedigelse.
  • Fagforeningen går ind i sagen, og indkalder arbejdsgiverne til et mæglingsmøde. Fagforeningen laver også et løntjek, der viser manglende feriepenge, SH-penge og pension.
  • Da mæglingsmødet ikke fører til noget, vælger fagforeningen at gå videre med sagen.
  • Malerforbundet tager sagen videre til Afskedigelsesnævnet.
  • Parterne bliver enige om et forlig på et forberedende møde, inden sagen når til Afskedigelsesnævnet.
  • Forliget gav fem ugers godtgørelse til Jesper for usaglig opsigelse.

Jesper var glad for sit job som malersvend i det firma, han havde været ansat i seks år. Derfor kom det som lidt af en overraskelse, da han i sidst november får en fyreseddel.

”Jeg blev indkaldt til et møde på værkstedet, hvor jeg så får udleveret en skriftlig opsigelse. Begrundelsen var nedgang i ordre. Jeg var selvfølgelig lidt ærgerlig over at blive opsagt, men sådan er det jo. Jeg går på juleferie, og da jeg har fire ugers opsigelse, så havde jeg noget tid til at kigge mig om efter et nyt arbejde,” fortæller ham.

Men i juleferien ser Jesper tilfældigt et opslag på firmaets facebookside. De søger nye svende til ansættelse i firmaet.

”Det undrer jeg mig over. Det giver jo ingen mening at sende mig hjem, hvis de står og mangler folk. Efter juleferien går jeg til mester, og siger, at det virker lidt underligt at de søger nye svende, når de lige har fyret mig. Jeg forventer lidt, at mester vil annullere min opsigelse.”

Sammen med firmaets arbejdsmiljørepræsentant, får han en samtale med mesteren. Men opsigelsens bliver ikke annulleret.

”Mester holder fast i, at han har ret til at fyre mig. Jeg holder dog fast i, at det er på et forkert grundlag. Jeg prøvede at snakke fornuft med ham, men det hjalp ikke. Jeg følte mig irriteret over, at han ikke ville se sagen fra min side. Men han havde ingen forståelse,” siger Jesper. Han kontakter Malernes Fagforening Nordjylland, der straks går ind i sagen.

Sagen føres videre

”Man kan ikke fyre en medarbejder på det grundlag for så bagefter at gå ud og søge nye medarbejdere. Den går ikke,” fastslår formand i Malernes Fagforening Nordjylland, Jesper Ettrup Rasmussen.

Han gik med det samme ind i sagen om Jespers fyring, og startede med at gennemgå kontrakt og lønsedler for at kunne beregne erstatningskrav. I gennemgangen af lønsedlerne blev der fundet en del fejl og Jesper havde fået for lidt i SH-, feriepenge og pension.

Jesper Ettrup Rasmussen, der er formand i Malernes Fagforening Nordjylland, gik straks ind i sagen.

Sammen med dokumentation for den manglende betaling samt en usaglig afskedigelse var der grundlag for at rejse en sag mod arbejdsgiveren. Fagforeningen indkalder til mæglingsmøde, som er almindelig praksis. Her skal parterne forsøge at komme frem til en løsning på egen hånd. Malernes Fagforening repræsenterer Jesper i sagen, mens Danske Malermestre repræsenterer arbejdsgiveren.

Parterne kunne dog ikke finde fællesfodslag om opsigelsen på mæglingsmødet.

”Arbejdsgiverne mente, at det hele var noget pjat, og at Jesper bare kunne søge arbejde hos dem igen,” fortæller Jesper Ettrup Rasmussen. Sammen med forbundssekretær i Malerfundet Jesper Carl, fører de sagen videre i Afskedigelsesnævnet.

Afskedigelsesnævnet er et nævn mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation, der behandler og bedømmer i afskedigelsessager.

Efter en del tovtrækning på det forberedende møde, inden sagen skulle for i Afskedigelsesnævnet, lykkedes det at indgå et forlig.

Først tilbød arbejdsgiverne erstatning for to dage. Men det endte med, at de måtte hoste op med erstatning for fem ugers løn.

I dag er Jesper både glad og taknemmelig over, hvordan sagen endte.

”Fagforeningens opbakning er jo uundværlig. Jeg var i starten lidt nervøs for at gå til fagforeningen og lave en sag ud af det. Men det var jo ikke i orden, den måde jeg blevet fyret på. Og det skal jo frem i lyset det her.”

Jesper mener, at for at værne om malerfaget og fællesskabet, er det nødvendigt at tale om, når tingene ikke er i orden. Derfor er han gået med til at fortælle sin historie til fagbladet.

”Selvom vi har vundet over arbejdsgiverne og jeg har fået min erstatning, så ville det jo være tabt, hvis ikke det kommer frem i lyset.”

Forbundssekretær Jesper Carl, der har været med til at føre sagen til Afskedigelsesnævnet er enig. Mange sager kommer ikke for dagens lys, og det skader i sidste ende faget.

”Jesper blev fyret på usagligt grundlag. Det er et klokkeklart brud på Hovedaftalens paragraf 4”, siger Jesper Carl.

Han fortæller, at det er sjældent, at forbundet må føre sager helt videre til Afskedigelsesnævnet, da det ofte kan lykkes parterne at indgå et forlig på egen hånd ved mæglingsmøder.

”Men denne sag viser, at selvom arbejdsgiverne står fast, så betyder det ikke, at de har retten på deres side.”

Forbundssekretær Jesper Carl opfordrer til, at man går til fagforeningen, hvis man er i tvivl om man er fyret på usagligt grundlag.

Del: