Arbejdsmiljø | 12. december 2019

Kæmpe hyldest: I baner vejen til bedre arbejdsmiljø

Omkring 1.700 arbejdsmiljørepræsentanter fra hele landet og på tværs af fag var samlet til stormøde som afslutning AMR-året. I hele 2019 har fagbevægelsen med kampagnen AMR19 sat ekstra fokus på arbejdsmiljørepræsentantens rolle og vilkår.

Malerforbundet deltog med 25 arbejdsmiljørepræsentanter fra hele landet til stormødet i Odense torsdag den 12. december. Her skulle de udveksle erfaringer på tværs af fag, deltage i workshops og finde inspiration til, hvordan de fremadrettet er med til løfte arbejdsmiljøet for kollegerne ude på arbejdspladserne.

I skal anerkendes og prioriteres

Dagen blev indledt med en brandtale til de fremmødte arbejdsmiljørepræsentanter af Morten Skov, der er næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

”I udgør en unik ressource. En ressource, som har været undervurderet, underprioriteret og desværre også underfinansieret. Lad mig sige det klart og tydeligt: I skal, og arbejdsmiljøet skal, i den grad anerkendes og prioriteres. I år har vi forsøgt at synliggøre den store indsats, som I arbejdsmiljørepræsentanter hver dag, året rundt, lægger. I bidrager til, at færre går ned med stress, at færre får arbejdsskader og at flere går på arbejde med arbejdsglæde,” lød det blandt andet fra Morten Skov.

Kæmpe stor tak

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) var også på talerstolen for at hylde de mange ildsjæle, der kæmper for at skabe et bedre og mere sikkert arbejdsmiljø ude på arbejdspladserne:

”Alle i Danmark skal kunne møde sikkert og trygt op på arbejde hver evig eneste dag. Men uanset, hvor ambitiøse både regering og arbejdsgiverne er, kommer vi ingen vegne uden jer, arbejdsmiljørepræsentanter. Det er jer, der sørger for, at det hele bliver til virkelighed. I har påtaget jer et vigtigt hverv. I løfter hver især en stor opgave på jeres arbejdsplads. I tager et ansvar på jer, som baner vejen for, at jeres kolleger ikke kommer til skade eller bliver syge af at gå på arbejde. Det vil jeg gerne sige jer kæmpe stor tak for,” lød det fra beskæftigelsesministeren.


Del: