Arbejdsmiljø | 11. juni 2019

Katastrofe: Landsretsdom ulovliggør værktøj mod social dumping

Kampen mod social dumping i Danmark er blevet voldsomt svækket, efter en kendelse fra Landsretten gør dele af RUT-registret ulovligt.

Vestre Landsret har i en ny kendelse slået fast, at visse dele af det danske RUT-register er ulovligt. Og det kan få alvorlige konsekvenser, mener Malerforbundets formand, Martin B. Hansen:

– Den kendelse er mildest talt en katastrofe og en bombe under bekæmpelsen af social dumping i Danmark. Står denne til troende, ser det sort ud for fagbevægelsens muligheder for at kontrollere udenlandske virksomheders snyd med løn og ansættelsesvilkår, siger Martin B. Hansen.

Oplysning om arbejdssted er ulovlig

RUT-registret er et offentligt tilgængeligt register, hvor udenlandske virksomheder, som midlertidigt udfører opgaver i Danmark, skal anmelde sig. Virksomhederne skal blandt andet oplyse om antallet af ansatte, opgavernes art og arbejdssted. Formålet med registret er at sætte arbejdsmarkedets parter i stand at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår for de ansatte.

Men netop oplysningen om arbejdssted er nu ifølge Landsretten ulovlig, da den hindrer den fri konkurrence i EU.

Det blev slået fast i en ny dom fra Vestre Landsret. Retssagen handlede om et polsk selskab, der i tre tilfælde ikke i rette tid havde indberettet oplysninger til RUT-registret. Firmaet blev derfor idømt en bøde på 20.000 kroner af byretten i Horsens. Men sagen gik videre til Landsretten, som altså frifandt det polske firma.

Nu har anklagemyndigheden anmodet om at føre sagen videre i Højesteret.

At det nu – og indtil videre  anses som værende ulovligt, at de udenlandske firmaer skal indberette arbejdssted, er en overordentlig hæmsko for fagbevægelsens kamp mod social dumping:

Undergraver mulighed for at handle hurtigt

– Det er jo for byggeriet helt afgørende, at man i RUT-registret har mulighed for at se, hvor der udføres arbejde i Danmark. Hvis en udenlandsk virksomhed kun skal registrere antal ansatte og perioden, de er her, så skal fagbevægelsen jo gennemtrævle alle byggepladser, baggårde, og boligselskaber fra København til Skagen for at finde dem. Og så er de over alle bjerge til den tid, siger Martin B. Hansen.

Ifølge ham er hele forudsætningen for håndhævelse af overenskomsterne over for udenlandske virksomheder bygget på muligheden for en hurtig sagsbehandling, netop fordi de udenlandske firmaer ofte er hurtigt væk igen.

– Det undergraver den mulighed, vi har for at handle hurtigt, når der skal spildes unødig tid på at forsøge at finde frem til der, hvor de arbejder. Vi mener modsat Landsretten, at det eneste, der bliver undergravet, er den Danske Model og det danske arbejdsmarkeds ordentlig løn- og arbejdsvilkår, hvis kravet om registering af arbejdssted bortfalder, siger Martin B. Hansen. 


Del: