Arbejdsmiljø | 06. oktober 2020

Klar til vinter? Nu er det tid til vinterforanstaltninger

Kalenderen skriver oktober og det er tid til at etableres vinterforanstaltninger på arbejdspladsen. Det gælder blandt andet: 
 
• Lukning af facadeåbninger
• Over- og inddækning af råhuse, stilladser og stationære arbejdspladser
• Afledning af overfladevand og foranstaltninger mod pløredannelse
• Aftaler om snerydning m.m.
• Udendørs orienterings- og arbejdsbelysning
• Opvarmning og ventilation
 
Det er altid vigtigt, at alle byggepladsveje er etableret og vedligeholdt forsvarligt, så man kan færdes på byggepladsen uden fare for ulykker og man samtidig kan transportere værktøj og tekniske hjælpemidler rundt på pladsen. Om vinteren er der særlige udfordringer i forhold til byggepladsveje.
 
Hent BFA’s vejledning om vinterforanstaltninger her.
 
Hent BFA’s tjekliste for særlige arbejdsmiljøforanstaltninger i vinterbyggeriet her. 
 
Husk: Det er altid arbejdsgiverens ansvar, at der er etableret de nødvendige foranstaltninger. 
 
 
 

Del: