Arbejdsmiljø | 08. maj 2019

Kom med dine ønsker til OK20

Medlemmer af Malerforbundet har nu mulighed for at afgive ønsker til overenskomstforhandlingerne 2020. 

Til næste år skal der igen forhandles overenskomster. Malerforbundet ønsker at give medlemmerne mest mulig indsflydelse på, hvad der denne gang skal forhandles om. Derfor er der nu udsendt en e-mail til medlemmerne, hvori de har mulighed for at afgive tre ønsker til overenskomstkrav. 

Ønskerne afgives anonymt. Malerforbundet indsamler ønskerne for at give indflydelse og medbestemmelse til medlemmerne. Det er forbundets forhandlingsudvalg, der står for at prioritere ønsker og krav fra medlemmerne til overenskomstforhandlingerne.

Hvad kan der forhandles om?

Overenskomsten indeholder bestemmelser for dine arbejdsforhold på en lang række områder, blandt andet:

Løn – Pension – Barsel – Barnets sygdom – Arbejdsmiljø – Arbejdstid – Overarbejde – Akkordarbejde  Opsigelse – Sygdom – Uddannelse – Social dumping – Ferieløn – Omsorgsdage – Seniorordning – TR-regler …Og meget andet!

Overenskomsten er en aftale mellem fagforbundene og arbejdsgiverforeningerne, der fastlægger de overordnede rammer for din løn og dine arbejdsvilkår. Se din nuværende overenskomst her.

Har du ikke modtaget en e-mail?

Kontakt din lokale afdeling, hvis du ikke har modtaget en e-mail – eller hvis du har yderligere spørgsmål.

Tidslinje for OK20:

Juni-juni 2019 Indsamling af medlemmernes ønsker til overenskomsten.

2-3. september 2019 Ønsker prioriteres ved Topmødet for tillidsvalgte og bestyrelsesmedlemmer.

September-december 2019 Forhandlingsudvalget forbereder krav til overenskomstforhandlingerne.

Januar 2020  Overenskomstforhandlingerne går i gang.

Marts 2020   Nuværende overenskomster udløber.


Del: