Arbejdsmiljø | 21. september 2022

Kom med til årets arbejdsmiljøtræf

I løbet af oktober og november slår ni tekniske skoler på udvalgte dage dørene op for Arbejdsmiljøtræf 2022. Arrangementerne giver både skolernes elever samt medarbejdere og ledere i de lokale bygge- og anlægsvirksomheder mulighed for at få helt ny og opdateret viden indenfor arbejdsmiljø.

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg har taget initiativ til træffene på skolerne, hvor de sammen med Byggeriets Arbejdsmiljøbus og Arbejdstilsynet byder velkommen. Om formiddagen er Arbejdsmiljøtræffets udstilling, stande og aktiviteter åbne for skolens elever og lærere, og om eftermiddagen fra klokken 14 til 17 er programmet målrettet ledelse og ansatte, herunder arbejdsmiljøorganisationen i bygge- og anlægsvirksomheder. Og derfor inviteres alle med interesse for arbejdsmiljø i bygge og anlæg indenfor. I de tre timer vil der være tid til at lytte til oplæg om nyheder og aktuelle tilbud indenfor arbejdsmiljø, få gode råd og konkret hjælp, herunder fra BFA Bygge & Anlægs konsulenttjeneste – samt at få fingrene i nogle af de nye spændende tekniske hjælpemidler, så man kan opleve, hvad de kan.

Fælles indsats

I formandskabet for BFA Bygge & Anlæg, lægger man stor vægt på, at parterne på området står sammen om Arbejdsmiljøtræf 2022, og at skolerne spiller en stor rolle ved at sætte de fysiske rammer for dagen: ”På den måde får vi også skabt en god sammenhæng i forståelsen af, at godt arbejdsmiljø hører hjemme på både skolen og i virksomheden,” siger Flemming Hansen, Arbejdsmiljøkonsulent i 3F og næstformand i BFA Bygge & Anlæg. ”Netop derfor er vi også overbeviste om, at både eleverne og lærerne på skolerne, men i særdeleshed også medarbejdere og ledere i de lokale virksomheder vil bakke op om arrangementerne ved at deltage,” siger Mette Møller Nielsen, chef for Arbejdsmiljø Byggeri i DI, og formand for BFA Bygge & Anlæg.

Gratis deltagelse

Det er gratis at deltage i Arbejdsmiljøtræf 2022, og tilmelding kan ske her: https://bfa-ba.dk/arbejdsmiljoetraef/ På hjemmesiden findes også informationer om arrangementerne, de medvirkende skoler, datoer og andre praktiske detaljer.


Del: