Arbejdsliv | 30. juni 2023

Konflikter på arbejdet? Sådan håndterer du dem

Konflikter og uenigheder på arbejdspladsen er nærmest uundgåelige. Men ofte kan de forebygges og i bedste fald kan de løses på en konstruktiv måde.

Typer af konflikter på arbejdspladsen

Når en konflikt skal løses, er det godt at finde ud af, hvad uenigheden handler om. Det bliver nemmere, hvis man ved, hvilken type af konflikt, der er tale om. Få et overblik hér.

Metodekonflikt: Hvis I på arbejdspladsen er uenige om, hvilken metode, I skal bruge. Hvilken type af maling er bedst? Skal der slibes to gange, eller er det nok bare at grunde og slibe en gang?

Ressourcekonflikt: I en ressourcekonflikt er bygherrerne ofte involveret. Det kunne for eksempel være, om medarbejderne har de rette kompetencer til opgaverne eller hvis malere på akkord er uenige om, hvorvidt arbejdet er planlagt korrekt, så det ikke går ud over akkorden.

Værdikonflikt: Hvilke værdier har du? Værdier er for eksempel, om du synes du, det er vigtigt, at I på din arbejdsplads spiser kage om fredagen? Eller om der er plads til forskellige kønsidentiteter? Har I, når I sidder i skurvognen, en trang til at kommentere på andres madvaner – som eksempelvis halalkød eller vegetarisk kost?

Personlig konflikt: Har du en trang til at tale dårligt om andre mennesker? Det kan hurtigt skabe en personlig konflikt. Det giver sammenhold, men det holder gang i konflikter, som kan eskalere. Der kan sagtens være noget ved en person, som vi ikke kan lide, men meget hurtigt kan det blive til, at alt ved personen er forfærdeligt.

Systemkonflikt: Er der nogen, der har mere ansvar end andre? Slipper nogen for fuldspartling og slibearbejde? Måske får nogle altid de lette opgaver og andre de hårde? Det hele er eksempler på anledninger til systemkonflikter. Det kan også skabe stor konflikt, hvis lønsystemet er uretfærdigt.

  • Konflikter er uoverensstemmelser, der indebærer spændinger i og mellem mennesker.
  • En konflikt består altid af en sag og en relation.
  • En konflikt kan være ødelæggende, men den kan også føre til nye muligheder
Vejen til at forebygge konflikter  

1) Lyt: Det er vigtigt at øve sig i at lytte. Ofte kommer vi til at afbryde med gode råd eller vores egen holdning, og så glemmer vi at lytte ordentlig efter, hvad modparten siger.

2) Søg dialogen: Konflikterne eskalerer, når vi forsøger at få ret. Løsningen er dialog. Det er nemt at sige, men i praksis er det svært at gøre.

3):Accepter: Vi vil helst være enige, og ellers vil vi ikke tale sammen. Det mest hensigtsmæssige er at forsøge at acceptere, at det ikke handler om at få ret.

4): Stil spørgsmål: Slå ørene ud, vis interesse for dens andens synspunkter og stil spørgsmål til den anden part. Sådan trænes dialogmusklen, der forebygger konflikter.

Tillidsfolk på kursus i konflikter

Malerforbundet afholder ofte kurser i konflikthåndtering for tillidsvalgte. Det giver de tillidsvalgte konkrete redskaber til at håndtere og forebygge konflikter på arbejdspladsen.

Jeg er blevet klogere på mig selv

Maler og arbejdsmiljørepræsentant Erik Brandt Jensen har for nyligt deltaget i Malerforbundets kursus i konflikthåndtering. Han er meget tilfreds med udbyttet:

“Jeg er blevet klogere på mig selv. Både på hvordan jeg agerer i konflikter på jobbet og i privatlivet. I mange tilfælde vil jeg have godt af at træde et skridt tilbage og ikke reagere så hurtigt. Det har jeg lyst til at arbejde videre på,” siger han.

Er du tillidsvalgt? Tag med på kursus og bliv en bedre tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant. Det er lærerigt, og du kan bruge din nye viden på dit arbejde og i dit privatliv.

Fra den 11. til den 13. marts 2024 kan du komme på kursus i kommunikation og konflikthåndtering. Tilmelding og yderligere information sker hos din afdeling. Kurset er for tillidsvalgte i Malerforbundet.


Del: