Kongres 2022 | 05. oktober 2022

Kongres i Malerforbundet

Malerforbundets 35. ordinære kongres afholdes torsdag den 6. oktober til lørdag den 8. oktober i Aarhus.

Her samles omkring 100 delegerede fra hele landet med Malerforbundets hovedbestyrelse og øvrige politisk valgte til daglige møder om Malerforbundets virke og fremtid. Der skal aflægges beretning om forbundets tilstand og fremtidsvisioner samt fremlægges forslag til lovændringer. Derudover er der lagt op til debat om fremtidige tiltag og mærkesager. Organisering og styrkelse af fællesskabet er på tapetet samt nedslidning, pensionsalder og det fysiske- og psykiske arbejdsmiljø.

Følg med på maler.dk, hvor der løbende vil komme nyheder fra kongressen.


Relaterede artikler