Corona | 06. juni 2020

Lønkompensations-ordningen udfases gradvist

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om en udfasning af den midlertidige lønkompensationsordning for lønmodtagere frem til og med 29. august. Herefter ophører ordningen.

Regeringen og arbejdsmarkedet partere er enige om at forlænge den midlertidige lønkompensationsordning frem til 29. august. Dermed sikrer regeringen og arbejdsmarkedets parter en udfasning af ordningen, der strækker sig hen over sommerferien. Det skaber større tryghed i sommerferien for de lønmodtagere, der oplever, at corona har givet et dyk i behovet for arbejdskraft hos de danske virksomheder.

Udfasningen betyder, at lønkompensationsordningen strækker sig over sommeren, hvor mange virksomheder holder ferielukket. Det er imidlertid ikke tanken, at lønkompensationsordningen skal sikre statslig støtte i den normale ferieperiode. Derfor skal lønmodtagerne, der er omfattet af ordningen holde op til tre ugers ferie, hvor der ikke kan opnås lønkompensation. Kravet gælder alene, hvis medarbejderen har optjent feriedagene efter ferieloven. I alle tilfælde bliver virksomheden dog modregnet tre ugers kompensation.

Find spørgsmål og svar om lønkompensation her 


Del: