Kongres 2022 | 07. oktober 2022

“Lønnen skal op, hvis vi skal bevare vores fag”

De unge skal have mere støtte til forhandling med mester, og der skal arbejdes endnu mere på at få malerens timeløn op, lyder opfordringen fra Jesper Hauberg Hansen under Malerforbundets kongres.

Jesper Hauberg Hansen deltager for første gang på kongres i Malerforbundet som delegeret. Til dagligt arbejder han som bygningsmaler hos Malermestrene Mørk i Vejle, hvor han også er tillidsrepræsentant for sine kollegaer.

Noget af det, der bekymrer 33-årige Jesper Hauberg Hansen allermest, er den faldende organisering i faget, og at så mange unge vælger erhvervsuddannelserne fra til fordel for gymnasiet.

Han gik på talerstolen torsdag og delte sine bekymringer med salen. Og han kom med bud på, hvorfor de ringe vilkår i faget får de unge til at holde sig væk:

”75 procent af de unge vælger den gymnasiale vej.. Hvorfor? Jeg tror, samfundet har ændret sig. De vil ikke nøjes. De vil ikke slides op for småpenge, hvor man – hvis man er rigtig heldig – kan få et halvt ødelagt toilet i en beskidt skurvogn. Og vente på en arbejdsskade, der rammer, når de bliver 40 år, fordi tempoet og vilkårene er blevet surrealistiske. De vil ikke debattere akkorden fra håbløse byggepladser med arbejdsgiver eller slås for hver eneste lille øre. De orker det simpelthen ikke, og de er ikke vokset op med ord som solidaritet, hvor man kæmper for hinanden.”

Under talen kom Jesper Hauberg Hansen med et ønske til forbundet om, at man i langt højere grad favner alle de svende, der ikke går på akkord, men arbejder under almindelig timeløn. Han mener, at man vil kunne stoppe medlemsflugten ved at arbejde mere målrettet for højere timelønninger.

“Det kunne være lønforhandlingskurser eller kurser i lokalaftaler og forhandling af mindstelønnen, som ville gavne de mange timelønsansatte i faget,” uddyber Jesper Hauberg Hansen.

Han mener, at det er vigtigt, at man hjælper og styrker de mange unge i faget. Det handler både om at give gode råd og vejledning og klæde dem bedre på til at forhandle med mester.

Derudover er Jesper Hauberg Hansen glad for at være en del af kongressen.

”Det er vildt fedt at have muligheden for at gå op på talerstolen og sige noget højt til dem, der er med til udstikke retningen for vores forbund,” siger han.


Del: