Nyheder | 20. oktober 2021

Lønsikringen udfases

Forbundet vil sikre en holdbar økonomi for fremtiden. Det betyder et farvel til lønsikringen fra det nye år.

For at drosle ned på udgifterne og en sikre en holdbar økonomi i fremtiden, har Malerforbundets hovedbestyrelse besluttet at afvikle lønsikringen fra 1. januar 2022.

Færre medlemmer end forventet har benyttet sig af lønsikringen, som har været en del af medlemskabet i Malerforbundet siden 2018, og der er ikke opnået den ønskede effekt af ordningen.

Afviklingen af lønsikringen betyder, at du som medlem ikke længere kan opnå ret til lønsikring, hvis du bliver ledig efter den 31. december 2021.

Hvis du allerede er ledig eller bliver det, inden det nye år

  • Hvis du som medlem bliver ledig før 1. januar 2022 og er berettiget til lønsikring, vil du stadig have ret til ydelsen i tre måneder efter 1 måneds ledighed – eller indtil du evt. kommer i arbejde igen inden for perioden. Husk du skal anmelde din ledighed senest den 30. juni 2022.
  • Er du allerede ledig og modtager lønsikringen, kan udbetalingen af lønsikringen fortsætte efter den 31. december 2021. Den ophører, når du har fået udbetalt dine maksimale timer, eller hvis du kommer i arbejde forinden. Herefter bortfalder din ret til flere udbetalinger.
  • Hvis du allerede er eller har været ledig, men endnu ikke har modtaget lønsikring fordi du mangler at anmelde det til Malerforbundet/a-kassen, give samtykke til udveksling af oplysninger med Alka, aflevere lønsedler eller andre oplysninger til din lokale afdeling, skal du senest 30. juni 2022 bringe dette i orden. Din ret til udbetaling vil ellers bortfalde pr. denne dato.

Har du spørgsmål om lønsikringen eller afviklingen af denne, er du altid velkommen til at ringe til din lokale afdeling.

På forbundets vegne

Tonny Olsen
Formand
Malerforbundet


Del: