Politik | 08. september 2021

Malerforbundet: Gode tiltag i regeringens udspil

I går kom regeringen med et vigtigt udspil. Flere skal i arbejde, og en lang række reformer skal øge arbejdsudbuddet herhjemme. Danmarks økonomi er i topform og virksomhederne skriger på arbejdskraft. Også i fremtiden vil der være brug for flere især faglærte hænder til at bidrage til den grønne omstilling.

Derfor fremlagde Mette Frederiksen og co. deres bud på, hvordan flere kommer i arbejde, så Danmark bliver ’rigere, grønnere og dygtigere’. Konkret vil regeringens reformer bringe 10.500 flere mennesker ind på arbejdsmarkedet frem til 2030, påstår de.

Og paletten af forslag fra regeringen er bred. I Malerforbundet hæfter formand Tonny Olsen sig især ved disse tiltag:

  • Forhøjelse af dagpengesatsen de første tre måneder
  • Uddannelsesklausuler om lærlinge i alle offentlige udbud
  • Styrket indsats mod social dumping
  • Uddannelsesløftet med 110 procent dagpenge fra ufaglært til faglært gøres permanent
  • Ophævelse af gensidig forsørgerpligt
  • Forhøjelse af fradrag for fagforeningskontingent fra fra 6.000 kr. årligt til 7.000 kr. årligt.
  • Rådet for fremtidens arbejdsmarked nedsættes som et permanent råd med arbejdsmarkedets parter.

– Overordnet set, er det jo tydeligt at regeringen sætter sin lid til den faglærte arbejdskraft i fremtiden. Og jeg er glad for, at flere af Malerforbundets og den øvrige fagbevægelses mærkesager er at finde i udspillet. Blandt andet den forhøjede dagpengesats, siger Tonny Olsen.

5000 kr. mere i dagpenge

Regeringen foreslår, at dagpengemodtagere, der kommer fra beskæftigelse, skal kunne få op til 24.500 kroner om måneden de første tre måneder. Det svarer til en forhøjelse på cirka 5000 kroner om måneden. 

– Forhøjelsen af dagpengesatsen er vigtig. Det skaber mere tryghed for maleren, der pludselig står uden arbejde i en periode, siger Tonny Olsen. Han er dog mindre begejstret for, at der til gengæld bliver skåret i dagpengesatsen for nyuddannede.

I dag får nyuddannede dimittender under 30 år, som ikke er forsørgere, 13.815 kroner i dagpenge. Det beløb vil regeringen sænke til 9500 kroner. For ikkeforsørgere over 30 år skal beløbet sænkes til 12.000 kroner.

– Det kan komme til at gøre meget ondt for de unge nyuddannede, der ikke kan finde et arbejde. Men jeg er personligt af den overbevisning, at alle, der kan, de vil gerne arbejde. Og så skal nogen måske hjælpes lidt på vej, siger Tonny Olsen.

Social dumping og arbejdsmiljø

Regeringen ønsker at sætte ind over for social dumping ved blandt andet at igangsætte en brancherettet indsats mod falske selvstændige, etablere en målrettet indsats i Arbejdstilsynet rettet mod virksomheder med gentagne brud på arbejdsmiljøreglerne og styrke indsatsen over for illegal arbejdskraft.

– Det er sød musik i mine ører, at regeringen ønsker at skrue op for indsatsen mod social dumping. Men det er også en absolut nødvendighed, siger Tonny Olsen. Han så dog gerne, at der blev skruet endnu mere op for arbejdsmiljøet.

– Hvis man ønsker flere faglærte, så er det klart, at der gøres langt mere for at forebygge nedslidning og sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Nu og i fremtiden.

Tonny Olsen fremhæver desuden, at han ikke har meget fidus til regeringens planer om at sende godt 20.000 kontanthjælpsmodtagere i såkaldte nyttejobs, hvor de eksempelvis kan samle skrald på stranden.

– Jeg mener ikke, det er vejen frem. I stedet for at opfinde opgaver til folk bør man bruge kræfterne på at opkvalificere dem til at komme ud i ordinære jobs på overenskomstmæssige vilkår, siger Tonny Olsen.  

Flere udspil på vej

De næste måneder vil regeringen komme med en stribe reformudspil, og før de bliver vedtaget, skal de først forhandles med Folketingets øvrige partier, da regeringen satser på et bredt forlig.

– Indtil videre er det positivt, at regeringen med deres reformudspil lægger vægt på at skabe et stærkt arbejdsmarked med tryghed, sikkerhed og muligheder for faglærte. Men jeg vil gerne fremhæve, at det bedste incitament for at få folk i arbejde og fastholde dem, er at sikre gode arbejdsvilkår samt et godt og sikkert arbejdsmiljø, siger Tonny Olsen.


Del: