Arbejdsmiljø | 30. december 2018

Malerforbundet kræver differentieret pensionsalder

Hvorfor skal en bygningsmaler, tømrer eller murer, som går i lære som 16-årig og knokler hele livet med hårdt fysisk arbejde have samme pensionsalder, som én, der først starter på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse når de er i 30´erne og ikke kommer i nærheden af hårdt fysisk arbejde?

Det er hverken holdbart eller retfærdigt, at den politiske beslutning om en stigende pensionsalder ikke tager højde for mennesker med hårdt fysisk arbejde, der efter mange år på arbejdsmarkedet har stor risiko for at være nedslidte, inden de når pensionsalderen.

Malerforbundet mener, at der skal sættes en stopper for den stigende pensionsalder, der gradvist hæver folkepensionsalderen i takt med danskernes stigende levealder.

Derudover støtter forbundet op om en pensionsmodel, der giver danskere, som har været mange år på arbejdsmarkedet, ret til at gå tidligere på pension.

En enig hovedbestyrelse står sammen om en politisk udmelding, der opfordrer politikerne på Christiansborg til at få øjnene op for virkeligheden ude på arbejdspladserne.

”Vi skal alle have ret til en værdig tilbagetrækning og gode seniorår uanset uddannelse eller job. Og et system, hvor alle har krav på en anstændig tilværelse som senior,” lyder det blandt andet i meldingen fra Malerforbundet.

Læs hele den politiske udmelding her

 


Del: