Politik | 30. december 2018

Malerforbundet siger nej til stigning af pensionsalderen

Politisk udmelding fra Malerforbundets Hovedbestyrelse:       

Pensionsalderen kan ikke hæves i takt i med den øgede levealder, uden det får alvorlige konsekvenser for menneskers arbejdsevne, sundhed og livskvalitet. Det ser vi tydeligt blandt vores medlemmer ude på arbejdspladserne.
Vi ved fra undersøgelser, at hver fjerde lønmodtager tager smertestillende medicin en gang om ugen og hver sjette tager det hver dag for at klare dagen på jobbet.
Der er derimod ingen undersøgelser, der påviser, at kroppen fysisk kan klare den forøgelse af pensionsalderen, der er lagt op til.
Sammenholdt med, at Danmark rangerer allerlavest blandt vesteuropæiske lande, når det kommer til gennemsnitlig levealder, er det en syg tanke, at vi skal have Europas højeste pensionsalder – som det nu er tilfældet, hvis det står til politikerne og deres regnedrenge på Christiansborg.
Det er iskold talgymnastik, når det er værst, og uden tanke for det enkelte menneske.
Hele diskussionen om pensionsalder indeholder flere elementer, der skal findes løsninger på:
Løft af arbejdsmiljø
Vi ønsker et arbejdsmarked, hvor de som har lyst og helbred til at forsætte med arbejde udover pensionsalderen, selvfølgelig bare kan gøre det.
Men for at give mulighed for, at flest mulige kan blive på arbejdsmarkedet, skal vi have et væsentligt forbedret arbejdsmiljø med stort fokus på forebyggelse og et Arbejdstilsyn med markant flere ressourcer end i dag. Da et bredt flertal tilbage i 2016 besluttede sig for at hæve pensionsalderen, blev det dengang aftalt, at der samtidigt skulle ske et løft af arbejdsmiljøet – men man har i stedet skåret Arbejdstilsynet med 180 millioner siden 2007.
Vi kræver flere tilsyn og mere forebyggende arbejde for arbejdsmiljøet.
Muligheder for at trække sig tidligere
Vi skal have gode ordninger, som sikrer, at nedslidte ikke efterlades på perronen. Herunder ordninger, som giver bedre mulighed for nedsat arbejdstid, nemmere adgang til førtidspension, fleksjob og andre ordninger, som tager hensyn til den enkeltes arbejdsevne og økonomi.
Malerforbundet godtager ikke præmissen om, at man skal være nedslidt for at kunne trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet.
Vi vil have tilliden og trygheden tilbage til den enkelte borger. Ingen skal trækkes igennem årelange ressourceforløb og arbejdsprøvninger, der kun gør ondt være.
Differentieret pensionsalder
Det vil give mening med en differentieret pensionsalder, målt efter antal år på arbejdsmarkedet. For hvorfor skal en bygningsmaler, tømrer eller murer, som går i lære som 16-årig og knokler hele livet med hårdt fysisk arbejde have samme pensionsalder, som én, der først starter på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse når de er i 30´erne og ikke kommer i nærheden af hårdt fysisk arbejde?
Et gammelt ordsprog siger, at for at behandle folk ens skal man nogle gange behandle dem forskelligt.
Vi skal alle have ret til en værdig tilbagetrækning og gode seniorår uanset uddannelse eller job. Og et system, hvor alle har krav på en anstændig tilværelse som senior.
Ingen ved bedre end arbejdsmarkedets parter, hvordan man kan skrue fornuftige regler og retningslinjer sammen for de danske arbejderes tilbagetrækning,
og vi står altid til rådighed.
Malerforbundet opfordrer politikerne i Folketinget til at se bort fra de urealistiske regneark og kolde tal. Og i stedet se på virkeligheden ude på arbejdspladserne, og på det enkelte menneskes behov.
Alt andet kan vi ikke være bekendt.

Del: