Arbejdsmiljø | 31. maj 2019

Malerforbundets krav til en ny regering

Folketingsvalg

 

På Grundlovsdag onsdag den 5. juni stemmer vi om, hvilke politikere, der fremover skal sidde på magten i Danmark – I Malerforbundet har vi især seks konkrete ønsker til en ny regering:

  • Indfør retten til en værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet
  • Stram op på arbejdsmiljøet
  • Bekæmp social dumping
  • Styrk uddannelserne
  • Sørg for et holdbart sikkerhedsnet
  • Stop den voksende ulighed

Alle har ret til en værdig tilbagetrækning

Pensionsalderen er stigende. Allerede i år blev den hævet med et halvt år til 65,5. I 2040 vil den være på 70 år. Og en 18-årig malersvend har i dag udsigt til at skulle arbejde, til han eller hun er 75 år.

Det er slet ikke holdbart. Langt fra alle har helbred til den stigende pensionsalder. Allerede i dag føler hver femte lønmodtager sig fysisk eller psykisk nedslidt. Og når man fra politisk hånd de facto har afskaffet efterlønnen, ser fremtiden dyster ud for mange lønmodtagere i nedslidende jobfunktioner.

Vi ønsker, at der bliver sat en stopper for den stigende pensionsalder, der hverken er retfærdig eller realistisk. Og så kræver vi af en ny regering, at der bliver indført en differentieret pensionsalder, hvor de, der er kommet tidligt ud på arbejdsmarkedet, har ret til at trække sig tidligere tilbage.

Alle har ret til en værdig tilbagetrækning med gode senior-år efter et langt arbejdsliv.

Se her, hvordan de forskellige partier vil sikre en værdig tilbagetrækning 

Arbejdsmiljøet skranter 

Det kan ikke være rigtigt, man bliver nedslidt og syg af at passe sit arbejde. Det skrantende arbejdsmiljø, vi desværre oplever nu, er en direkte konsekvens af mangeårige, systematiske nedskæringer af Arbejdstilsynet. I mere end 10 år har politikerne beskåret området så meget, at vi i dag har færre kontrolbesøg på byggepladser og der gives færre påbud end nogensinde.

Den nuværende regering har for nyligt i et forsøg på at redde det svækkede arbejdsmiljø tilført 460 mio. kr. til Arbejdstilsynet over perioden 2020-2022. Men det er uklart, hvor mange penge, der vil gå direkte til tilsyn med arbejdsmiljøet.

Vi ønsker en mere ambitiøs genoprettelse af Arbejdstilsynet. Det kræver mere end blot en saltvandsindsprøjtning, men i stedet en fast forøgelse af bevillingen til tilsynet på mindst 100 mio. kr. de næste fem år.

Bekæmp social dumping

EU’s frie bevægelighed har alvorlige konsekvenser for løn- og arbejdsvilkår herhjemme. For selvom vi byder vores udenlandske kolleger velkomne, så skal arbejde i Danmark foregå under danske løn- og arbejdsvilkår.  Det er bare langt fra tilfældet i dag, hvor vi igen og igen oplever løndumping og udnyttelse af arbejdskraften, forårsaget af udspekulerede bagmænd og korrupte arbejdsgivere.

Derfor ønsker vi, at en ny regering skruer markant op for indsatsen mod social dumping. Helt konkret kræver vi en mere kontrol, højere bøder og krav om ID-kort på byggepladserne. Derudover ønsker vi, at Folketinget er med til at lægge pres på EU for indførelse af en social protokol.

Uddannelserne skal styrkes 

Politikernes konstante og systematiske nedskæringer har i mange år været ødelæggende for erhvervsuddannelserne. Hvis vi skal sikre, at der i fremtiden er kvalificeret arbejdskraft og dygtige faglærte, er det nødvendigt med et gevaldigt løft af uddannelserne. Det kræver flere ressourcer til at styrke og udvikle vores fag nu og i fremtiden. Og så skal de unge sikres praktikpladser.

Sikkerhedsnettet er hullet 

Dagpengene sakker gevaldigt bagud i forhold til lønudviklingen. Vores sikkerhedsnet er svækket og det truer den danske flexicurity-model, som vi ellers er så stolte af. Modellen skal sikre, at lønmodtagere er trygge og er sikret forsørgelse, hvis de bliver ledige. Men sådan er det desværre ikke i dag, fordi dagpengene bliver mindre og mindre. Fortsætter udviklingen, vil dagpengene i 2025 kun svare til halvdelen af lønnen. Det er ikke holdbart.

Vi ønsker derfor en ny regering, der vil styrke dagpengene, så vi kan få trygheden tilbage til lønmodtagerne.

Stop den stigende ulighed

I Danmark bliver de rige rigere, mens de fattige bliver fattigere. Vi ønsker, at en ny regering sætter en stopper for denne udvikling, der lige nu betyder, at godt 64.500 børn vokser op i fattigdom. Det kan vi ikke være bekendt. Hvis vi skal opnå et ulighedsstop, er det nødvendigt at politikerne i fremtiden investerer i velfærden i stedet for at sænke skatten for de rigeste.


Del: