Medlemsfordele | 30. marts 2020

Malerforbundets lønsikring

Som alle ved er Coronakrisen over os, og det får desværre også indvirkning på vores Lønsikring.

Den helt ekstraordinære situation betyder en væsentlig uventet stigning i ledigheden og stort pres på ordningen. Hvad fremtiden bringer, er svært at forudse. Men for at kunne bevare ordningen, og sikre medlemmerne fremover også kan få lønsikring vurderer vi dog, at det allerede nu er nødvendigt at beskytte vores fælles lønsikring.

Det er derfor besluttet, at vi frem til 1/5-2021 indfører ændringer, der skal begrænse de samlede udbetalinger.

Hvis du har en ledighed/indplacering i a-kassen, der ligger før 1/5-2020, sker der ingen ændringer.

Ændringerne får alene betydning for nye indplaceringer i a-kassen fra og med 1/5-2020:

  • Selvrisikoperioden ændres fra 14 dage til 1 måned. Det betyder, at den periode, du skal være ledig, inden du kan modtage udbetalinger fra lønsikringen, forlænges.
  • Udbetalingsperioden ændres fra 5 måneder til 3 måneder. Det betyder, at perioden, du kan modtage udbetaling fra lønsikringen, nedsættes med 2 måneder.

Vi er helt beviste om, at det er en ærgerlig situation. Vi er dog helt sikre på, at disse ændringer er nødvendige, så vi sikrer, at vi også fremover kan sikre medlemmerne en attraktiv lønsikring.

 

Mvh. Malerforbundet


Del: