Arbejdsmiljø | 25. juli 2019

Malersvend brækkede begge håndled: Får nu erstatning fra mester

En malersvend får med hjælp fra Malerforbundet godt 500.000 kroner i erstatning fra sin tidligere arbejdsgiver.

En malersvend faldt ned fra en stige og brækkede begge håndled. Efter hjælp fra Malerforbundet får han nu over 500.000 kroner i godtgørelse samt tabt arbejdsfortjeneste fra sin tidligere mester. 

I sommeren 2015 var malersvenden ved at fuge kanterne på et ovenlysvindue i badeværelset i et nybygget rækkehus. Han står overskrævs på en wienerstige med fem trin og bruger begge hænder til at holde om fugepistolen. Stigen under ham vælter og han falder forover. Han tager fra med hænderne for at beskytte sit ansigt. Styrtet resulterer i, at han brækker begge håndled. Den dengang 33-årige malersvend får varige mén i form af daglige smerter og nedsat bevægelighed i venstre håndled. Det betyder, at han ikke kan vende tilbage til jobbet som maler.

Malerforbundet har på vegne af medlemmet anlagt sag mod den nu tidligere arbejdsgiver med krav om erstatning og svie og smerte i sagen.  Retten i Roskilde har nu givet Malerforbundet og medlemmet medhold i sagen. Arbejdsgiveren er pålagt at betale godt 588.000 kroner til malersvenden. 

Mesters ansvar 
Under sagsfremstillingen kom det frem, at gulvet i badeværelset, hvor arbejdsulykken fandt sted, var ujævnt, fordi murerne endnu ikke havde færdiggjort deres arbejde. Malersvenden bedyrede, at mesteren, inden ulykken fandt sted, var klar over, at han stod overskrævs på en fem-trins-stige på ujævnt gulv og med begge hænder i brug under fugearbejdet. 

Arbejdsulykken udløste senere et påbud til arbejdsgiveren fra Arbejdstilsynet, der blandt andet bemærkede at de ansatte i malerfirmaet ’udsættes for ulykkesrisici i arbejdet, idet der er stor risiko for fald fra wienerstiger med personaleskade til følge, når stigen ikke anvendes korrekt.’

Alligevel mente arbejdsgiveren ikke, at han havde ansvar for ulykken. Han anførte blandt andet, at malersvenden var blevet instrueret i at anvende en 8-trins-stige. 

Retten var dog af en anden opfattelse og konkluderede blandt andet, at arbejdsgiveren havde tilsidesat sine forpligtigelser til at tilrettelægge og planlægge arbejdet forsvarligt. 

Arbejdsgiveren blev holdt erstatningsansvarlig for ulykken. Derudover fik malersvenden også fuldt medhold i sin påstand om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Arbejdsgiveren blev pålagt at betale godt 588.000 i godtgørelse samt tabt arbejdsfortjeneste til malersvenden. 

Dommen blev afsagt den 6. juni 2019. Vi har valgt at anonymisere parterne i sagen af hensyn til pågældende medlem.  

 


Del: