Midtjylland | 25. marts 2020

Anbefalinger fra Malernes Fagforening Midtjylland: STEM NEJ

Hjælp byggeriet STEM NEJ!

Et opråb i solidaritetens navn – stem! -Få dine kollegaer fra andre forbund til stemme NEJ, sammen med os.

Et NEJ til en Corona overenskomst, – et NEJ til overenskomst der ikke er forhandlet, – et NEJ til arbejdsgivere der vil nedlægge malerfaget.

 

Herunder kan du læse afdelingens anbefalinger inden for de tre områder:

  • Malerforbundet og Danske Malermestre / Dansk Byggeri: Overenskomst for bygningsmalere og skilteteknikere 
  • CO Industri og Dansk Industri: Overenskomst for medlemmer, ansat i industrien
  • Malerforbundet og ABAF: Overenskomst for autolakerere 

 

Anbefaling til mæglingsskitse for Malerforbundet og Danske Malermestre/Dansk Byggeri

Overenskomst for bygningsmalere og skilteteknikere

 

Bygningsmalere i Danmark er blevet ofre for de kyniske og nøje beregnende arbejdsgivere, som med korslagte arme bevidst har valgt at undlade, at forhandle en overenskomst for bygningsmalerne.

Et absurd forhandlingsforløb, hvor arbejdsgiverne allerede tidligt i forløbet valgte at aflyse forhandlingsmøder.

Herfra var forhandlingerne reelt forbi, og ved sidste møde i Forligsen, blev Malerforbundet mødt med et ultimatum i 11. time.

Malerforbundets forhandlingsudvalget prøvede som en seriøs modpart at indgå i forhandlingerne, selv om man blev truet med et ultimatum, men arbejdsgivernes skinmanøvre af en forhandling, med ultimative krav, blev gennemskuet af Forbunds Formand Martin B. Hansen, og forhandlingerne brød sammen.

Dette var endnu et bevis på, at Malermestrene fra starten af forhandlingerne, ikke ønskede at indgå en overenskomst for sine medarbejdere.

I, malersvende og lærlinge, er blevet sjoflet af en lille gruppe ultraliberalister, der styrer Danske Malermestre.

I bør presse på, for at få de mestre der vil faget, til at kræve ændringer i deres organisation, inden malerfaget er blevet et fag for uuddannet udenlandske arbejdere.

Flere af disse Malermestre behandler de uuddannet som moderne trælle. En slags herremandsmentalitet har indsneget sig i mestreorganisationerne, hvor man ønsker fuld kontrol af det arbejdende folk, som i tiden før september forliget.

Vi står nu med forligsmandens mæglings skitse, den bringer os ikke tættere på målet om at gøre op stigende social dumping i byggeriet og malerfaget, eller få fuldløn under sygdom, barsel mv.

Vi er ikke kommet tættere på at gøre malerfaget mere attraktivt for de unge mennesker, vi er stadig klart det lavest lønnet fag, indenfor byggeriet, ikke engang fritvalg bliver der noget af, til lærlinge.

De krav, vi som bygningsmalere har stillet til overenskomst, er blevet afvist af en endeløs ligegyldighed fra Malermestrene.

De små overenskomstområder bliver igen ramt af, at der ikke findes decentrale forhandlinger og vi kommer til at stå alene på perronen de næste 3 år.

Hjælp byggeriet STEM NEJ!

Et opråb i solidaritetens navn – stem! -Få dine kollegaer fra andre forbund til stemme NEJ, sammen med os.

Et NEJ til en Corona overenskomst, – et NEJ til overenskomst der ikke er forhandlet, – et NEJ til arbejdsgivere der vil nedlægge malerfaget.

 

Anbefaling til overenskomstforlig mellem CO Industri og Dansk Industri

Overenskomst for medlemmer i industrien

Malerforbundet der er en del af CO industri har landet et 3-årigt forlig for dig og dine kollegaer, der arbejder under CO industri overenskomsten -og hvad betyder det så?
det betyder

*Timelønningerne hæves med 2.50kr pr år.

*Elevlønningerne stiger i perioden med 1,7% om året.

*Din fritvalg stiger i perioden med 3% Du kan som altid bruge Fritvalg. til pensionsindbetaling, seniordage, børneomsorgsdage samt lægebesøg med børn, efter aftale med arbejdsgiver.

*Op til fem ugers uddannelse, som du kan bruge i din opsigelsesperiode

*Betalt sygefravær i op til 14 uger.

*Øremærket barsel til mænd.


Dog får arbejdsgiveren med 2 måneders varsling mulighed for at ændre fra 14 dages lønudbetaling til månedsvis udbetaling samt at man i de individuelle lønforhandlinger finder det naturligt at medregne stigningerne i fritvalgs betalingerne.
Du kan læse alle protokollaterne her
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe ind i afdelingen.

Alt i alt er der landet en fornuftig aftale. Men det er dig der bestemmer, om du syntes, resultatet er til en ja- eller en nej-stemme.
Du bestemmer.
I den ombæring har vi en appel fra dine kollegaer i byggebranchen.
Som du måske har set, brød forhandlingerne mellem Malerforbundet og bygningsmalermesterne sammen.  Arbejdsgiverne gemte sig bag coronakrisen og kollegaerne på byggepladserne er hængt til tørre med et industiforlig uden værn mod social dumping. Grundet sammenkædningsreglerne har bygningsarbejderne ikke mulighed for at stemme forliget ned. De har derfor brug for jeres hjælp.

Bygningsmalerne anbefaler et nej til ok20.
Valget er dit og din stemme er vigtig!

 

Anbefaling til overenskomstforlig mellem Malerforbundet og ABAF

Overenskomst for autolakerere

Malerforbundet har landet et 3-årigt forlig for dig og dine kollegaer, der arbejder under ABAF overenskomsten -og hvad betyder det så?
På mange områder ligner det industriforliget. Dog har vi luget nogle af de ting ud fra industrien, som vi ikke kunne se, ville være til gavn for dig.
Ligeledes har vi forhandlet os frem til lidt ekstra ud over industriens ramme.

*Timelønningerne hæves med 2.50kr pr år.

*Akkordsatserne stiger med 1,6% pr år.

*Elevlønningerne stiger i perioden med 1,7% om året.

*Du får mulighed for at bruge SH’en på den indeklemte fredag efter Kristi Himmelfartdag.

*Din SH stiger i perioden med 3% og kan hæves i juni og i december. Du kan som altid bruge SH-satsen til Fritvalg. Dvs. pensionsindbetaling, seniordage, børneomsorgsdage samt lægebesøg med børn, efter aftale med arbejdsgiver.

*Betalt sygefravær i op til 10 uger.

*Øremærket barsel til mænd.


Dog får arbejdsgiveren med 2 måneders varsling mulighed for at ændre fra 14 dages lønudbetaling til månedsvis udbetaling samt at man i de individuelle lønforhandlinger finder det naturligt at medregne stigningerne i SH betalingerne.
Du kan læse alle protokollaterne her
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe ind i afdelingen.

Alt i alt er der landet en fornuftig aftale under den ramme, der er udstukket fra industriens forhandlinger. Vi har alt mulig grund til at være tilfredse. Men det er dig der bestemmer, om du syntes, resultatet er til en ja- eller en nej-stemme.
Du bestemmer.
I den ombæring har vi en appel fra dine kollegaer i byggebranchen.
Som du måske har set, brød forhandlingerne mellem Malerforbundet og bygningsmalermesterne sammen.  Arbejdsgiverne gemte sig bag coronakrisen og kollegaerne på byggepladserne er hængt til tørre med et industiforlig uden værn mod social dumping. Grundet sammenkædningsreglerne har bygningsarbejderne ikke mulighed for at stemme forliget ned. De har derfor brug for jeres hjælp.

Bygningsmalerne anbefaler et nej til ok20.
Valget er dit og din stemme er vigtig!

 

På vegne af Malernes Fagforening Midtjylland,

Hans Martin Andersen

Formand

Mobil: 27 60 55 33

Mail: hma@maler.dk

Facebook


Del: