Politik | 03. oktober 2019

Minister kæmper for at indføre tidligere pension

– Jeg er enig med Malerforbundets medlemmer. Det her er en meget vigtig dagsorden. Til syvende og sidst handler det om retfærdighed. Og en retfærdig og værdig afslutning på det arbejdsliv, man har haft, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

For beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) er det en yderst vigtig og meget personlig kamp at få indført en tidligere pension for malerne, murerne og andre, der er kommet tidligt ud på arbejdsmarkedet. Fagbladet Maleren har talt med den nyslåede beskæftigelsesminister. Her er et uddrag af interviewet: 

Alle skal have ret til en værdig tilbagetrækning. Sådan lød parolen igen og igen fra Socialdemokratiet under forårets valgkamp. Mere konkret gik partiet til valg på, at de ville indføre en ny ret til en tidlig folkepension for de nedslidte og dem, der har været længst tid på arbejdsmarkedet.

For Malerforbundets medlemmer er nedslidning og en stigende pensionsalder da også nogle af de problemer, der fylder mest i arbejdslivet, viser interne undersøgelser. Og med god grund, mener Peter Hummelgaard:

– Jeg er enig med Malerforbundets medlemmer. Det her er en meget vigtig dagsorden. Til syvende og sidst handler det om retfærdighed. Og en retfærdig og værdig afslutning på det arbejdsliv, man har haft, siger Peter Hummelgaard.

Optimistisk

Efter Socialdemokratiet vandt magten og den 36-årige Peter Hummelgaard blev udnævnt som beskæftigelsesminister, arbejder han nu benhårdt på at kunne præsentere en plan for tidlig pension til næste år.

Forslaget om en differentieret pensionsalder er ellers dømt hårde odds. Regeringen har endnu ikke kunnet svare på, hvem denne rettighed skal gælde for. Og så er der, som det ser ud nu, ikke flertal i Folketinget for en sådan ordning.

Alligevel er Hummegård stålsat i troen på, at det nok skal lade sig gøre. Han indrømmer, at der er mange tekniske udfordringer ved at skulle implementere en differentieret pensionsalder.

– Men mere bøvlet er det altså heller ikke, fastslår han. Og så er han optimistisk ved, at Dansk Folkeparti har givet udtryk for, at de er klar til at komme til forhandlingsbordet, når der foreligger en mere konkret plan fra regeringens side.

Arbejderklassens søn

Peter Hummelgaard lægger ikke skjul på, at han personligt er dybt optaget og passioneret omkring emnet. Han er uddannet jurist og er som politiker blevet en del af Danmarks magtelite. Men han har ikke glemt sine rødder i Tårnbys arbejderklasse. Som søn af en rengøreringassistent og en bagageportør er han et produkt af miljøet omkring lufthavnens faglærte og ufaglærte arbejdere. Og det er den gruppe – lønmodtagere med lave lønninger og korte uddannelser, han nu kæmper for. I retfærdighedens navn.

– Dem, der er startet tidligere på arbejdsmarkedet, det er ofte folk, der har hårdt fysisk krævende job og ender med at blive slidt ned af deres arbejde. Og det er langt hen ad vejen de samme, som har lave lønninger og mindre indflydelse over, hvordan deres arbejdsliv udvikler sig

– Det er fuldstændigt rimeligt, at de kan trække sig tidligere tilbage end fx de studiekammerater, jeg læste jura med på Københavns Universitet. De kom jo først for alvor ud på arbejdsmarkedet, da de var 27-28 år. De har markant højere lønninger og markant højere pensionsopsparinger. De har større medindflydelse på, hvordan deres arbejdsliv udvikler sig, siger Peter Hummelgaard.

Efterlønnen udfases

Socialdemokratiet var jo selv med til at beslutte, at pensionsalderen skulle stige i takt med levealderen. Kunne I ikke dengang forudse, at der ville være denne store gruppe lønmodtagere, som ikke ville kunne holde til den stigende pensionsalder?

– Dengang havde vi jo efterlønnen. Og det var en af de ting, vi i sin tid lagde til grund for at pensionsalderen kunne stige. Det er også derfor, at vi er optagede af, at når nu den er ved at blive udfaset på baggrund af beslutninger, som Lars Løkkes regering har truffet, så skal vi have noget andet. Og her vil en differentiering af tilbagetrækningsalderen være det rigtige.

Ikke en trepart endnu

Tilbage i august var Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) indkaldt til møde med regeringen for at drøfte planen om tidligere pension. Men dette skal ikke tolkes som startskuddet til egentlige trepartsforhandlinger om emnet, fastslår Hummelgaard. Han vil dog heller ikke afvise, at det kan ende med, at det bliver arbejdsmarkedets parter, der skal stå for at forhandle en differentieret pensionsalder.

– Men der er heller ikke noget lige nu, der tyder på, at det ender der. Og det er heller ikke et succeskriterium for regeringen, at det ender der.

Men hvis det ser helt sort ud for regeringen i forhold til at få det her gennemført, og I så vil lade det være op til arbejdsmarkedets parter at lave en aftale. Er det så ikke at lægge jeres ansvar fra jer?

– Vi har forpligtet os til at gennemføre det her. Så vi kommer ikke til at lægge ansvaret fra os. Hvis det viser sig at være svært at få et flertal, så prøver igen. Og en gang til. Om jeg så skal gå fra dør til dør hos alle 179 medlemmer af folketinget for at vinde deres opbakning og støtte til det her, jamen så gør jeg det, siger Peter Hummelgaard.


Del: