Nyheder | 08. juli 2024

Mød kandidat til Hovedkassererposten Svend Isaksen

Malerforbundet afholder ekstraordinær kongres for at vælge en næstformand og en hovedkasserer. Efter gensidig aftale stoppede næstformand Rasmus Juul som næstformand, og René Jensen har valgt at gå på pension. Kongressen varer én dag og bliver holdt i Middelfart i den 5.oktober 2024.

Der er pt. to kandidater til næstformands-posten og én kandidat til hovedkassererposten.

Her på maler.dk kan du i tre forskellige nyheder møde de tre kandidater. Hérfra er ordet Svend Isaksens. Svend stiller op til posten som hovedkasserer.

Kære tillidsfolk i Malerforbundet

Jeg er Svend Isaksen, og jeg er kandidat til stillingen som hovedkasserer i Malerforbundet. Jeg har altid haft en stor interesse i økonomi og det faglige arbejde, og derfor stiller jeg op til valget som hovedkasserer. Jeg er en 57-årig mand, som blev udlært tilbage i 1991.

Jeg arbejder som malersvend både på akkord og timeløn. Først i Århus og sidenhen i Vejle hos Malermestrene Mørk, hvor jeg har været ansat i 30 år.

I firmaet fungerer jeg bl.a. som Amr og tillidsmand og har gjort det i en årrække. Efter jeg tog min afgangseksamen i 9. klasse, tog jeg en Højere handelseksamen, hvorefter jeg gik i malerlære.

Jeg blev valgt ind i bestyrelsen i Malernes Fagforening i den daværende Vejleafdeling for over 25 år siden og har været med til flere sammenlægninger. Først til Østjylland og senere til det nuværende Midtjylland, hvor jeg er valgt som næstformand. Udover ovennævnte har jeg også bedømt svendeprøver i Vejle i en årrække og sidder også i branchebestyrelsen i PensionDanmark.

Hvis man ser bort fra arbejdslivet, har håndbold altid været min helt store passion. Gennem de seneste 16 år har jeg blandt andet brugt en del af min fritid på at været håndboldtræner i forskellige klubber i Vejle.

Jeg mener selv, at jeg er god til at bevare overblikket i pressede situationer. Dette ses i praksis ved, at jeg i mange år har fungeret som dirigent både i lokalafdelingen og på flere kongresser.

På kongressen i 2022 kom jeg ind i Hovedbestyrelsen, hvor jeg har været med til flere store beslutninger, som jeg bakker op om. Når først beslutningen er taget, bakker alle op, sådan fungerer demokratiet nu engang.

Jeg mener, at malerforbundets hovedkasserer bl.a. skal have skarpt fokus på:

-At forbundet har en sund økonomi, hvor der er sammenhæng mellem udgifter og indtægter.

-At forbundet arbejder politisk for en flexicurity model, med bl. a. en anstændig dagpengesats og
dagpengeperiode.

-At A- kassen ift. den økonomiske ramme, leverer en god og effektiv service.

-At drifte Bofællesskabet på en ansvarlig måde.

Den vigtigste udfordring og hovedopgave i malerforbundet er medlemstilgang fastholdelse. Uden
medlemmer kan de forskellige indsatser være ligegyldige.


Del: