Nyheder | 08. juli 2024

Mød kandidat til næstformandsposten Danny Petersen

Malerforbundet afholder ekstraordinær kongres for at vælge en næstformand og en hovedkasserer. Efter gensidig aftale stoppede næstformand Rasmus Juul som næstformand, og René Jensen har valgt at gå på pension. Kongressen varer én dag og bliver holdt i Middelfart i den 5.oktober 2024.

Der er pt. to kandidater til næstformandsposten og én kandidat til hovedkassererposten.

Her på maler.dk kan du i tre forskellige nyheder møde de tre kandidater. Hérfra er ordet Danny Petersens. Danny stiller op til posten som næstformand.

**Kandidatur som Næstformand i Malerforbundet**

På opfordring fra kollegaer stiller jeg, Danny Pedersen, mit kandidatur som næstformand i Malerforbundet. Jeg har udarbejdet dette skriv om min vision for vores fælles fremtid.

**Faglighed i Vores Fag**

I mit arbejde som maler har jeg altid stået på faglig stolthed. Den faglige stolthed er en af de kerneværdier, der skal fastholde vores fags eksistensberettigelse. Jeg har arbejdet sammen med skiltemalere og skilteteknikere, og jeg har med egne øjne set udviklingen fra analog til digital. Trods denne omvæltning har man formået at fastholde den faglige stolthed.

Malerforbundet er og skal være garant for denne faglige stolthed. De mange tiltag for nyuddannede svende er utroligt vigtige, da de giver en stolthed, som de husker i mange år – især anerkendelsen af deres svendebrev.

**Akkord og Ungdommen**

Akkord og faglig stolthed går hånd i hånd. Trods udfordringer skal vi arbejde for at flere benytter akkord. Eksempler kan være tvungen opmåling af flyttelejligheder og sikre, at lærlinge får rigtigt akkordarbejde i deres praktiktid hos arbejdsgiveren.

Malerforbundets ungdomsafdeling er en vigtig ressource, hvor unge opbygger netværk og engagement, som styrker deres faglige stolthed og fremtidige aktivisme.

**Arbejdsmiljø og Social Dumping**

Arbejdsmiljøet ligger mit hjerte nær. Den nuværende ildhu inden for arbejdsmiljøområdet i Malerforbundet vil ikke blive formindsket med mig – tværtimod. Vi skal fortsætte det store arbejde, som både afdelingerne og forbundet gør for at forbedre arbejdsmiljøet.

Social dumping underminerer både arbejdsmiljø og den faglig stolthed. Vi skal forsvare vores overenskomster og kræve handling fra arbejdsgiverne samt øget politisk fokus på området, herunder styrkelse af Statens og kommunale indsatsteams.

**Organisering og Medlemsinddragelse**

Organisering af både udenlandske og herboende arbejdere er udfordrende. Medlemsrettede goder kan hjælpe med at genaktivere medlemmerne. Forbundet og afdelingerne skal arbejde sammen for at få medlemmerne til at blive aktive. Med aktive medlemmer bliver vi stærkere på arbejdspladserne og som en aktiv forening.

Klubber skal styrkes, så det ikke kun er tillidsrepræsentanterne, der organiserer –alle skal lære at tage en-til-en samtaler. Vi er som forbund ikke alene om at miste medlemmer, og løsningen er ikke at blive en del af 3F.

Vi må sammen kæmpe for at få tilgang og se på, hvilke ressourcer der er brug for i de enkelte afdelinger, da det er afdelingerne, der har den lokale kontakt med medlemmerne og dem, der forlader os. Jeg vil arbejde for at samle os og nedbryde de barrierer der skiller os, hvis jeg bliver valgt.

**Personlig Baggrund og Engagement**

Jeg er Danny Pedersen, 57 år, udlært i Malerfirmaet Petersen & Andersen i 1990 og har arbejdet hos Skilte- og Malerfirmaet Nielsen & Kromann A/S siden 2001, hvor jeg har været arbejdsmiljørepræsentant de sidste 7 år. Jeg har været aktiv i fagforeningen siden 2016, genvalgt til bestyrelsen og formand for Arbejdsmiljøudvalget de sidste 3 år. Jeg er også involveret i det Lokale Uddannelsesudvalg og fagforeningens lærlingeudvalg.

**Frivilligt Arbejde**

I min fritid er jeg frivillig i FIF Atletik, hvor jeg har haft flere roller siden 2010. De sidste 8 år har jeg været formand for stævne- og ungdomsudvalget, arrangeret stævner og ture for vores ungdom til Fyn, Jylland og Sverige.

**Afslutning**

Jeg håber på jeres opbakning til mit kandidatur som næstformand. Sammen kan vi styrke vores forbund og sikre en stolt og aktiv fremtid for alle malere.

Danny Pedersen 

Mobil: 27 59 22 07 

Mail: truered@rocketmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/danny.pedersen.735


Del: