Nyheder | 08. juli 2024

Mød kandidat til Næstformandsposten Paw Østergaard Jensen

Malerforbundet afholder ekstraordinær kongres for at vælge en næstformand og en hovedkasserer. Efter gensidig aftale, stoppede næstformand Rasmus Juul som næstformand, og René Jensen har valgt at gå på pension. Kongressen varer én dag og bliver holdt i Middelfart i den 5.oktober 2024.

Der er pt. to kandidater til næstformandsposten og én kandidat til hovedkassererposten.

Her på maler.dk kan du i tre forskellige nyheder møde de tre kandidater. Hérfra er ordet Paw Østergaard Jensens. Paw stiller op til posten som næstformand.

Kære kollegaer i Malerforbundet

Jeg hedder Paw Østergaard Jensen, 59 år, bygningsmalersvend siden 1986, akkordsvend og bestyrelsesmedlem i fagforeningen storkøbenhavn, tillidsmand i firmaet Seehusen.

Kommunalbestyrelsen Albertslund gennem mange år: udvalgsformand, andre formandskaber i bestyrelser og organisationen Danmarks Biblioteksforening.

Jeg prioriterer Malerforbundet over mine politiske ambitioner, jeg vil reducere tidsforbruget på bestyrelsesposter lokalt, vurdere genopstilling og ambitionsniveauet lokalt efter kommunalvalget oktober 2025.

Hvervet som næstformand vil være en kæmpe ære og en enormt spændende opgave. Jeg har masser af ideer og her er nogle af dem:

OK klausuler og kædeansvar

Med mig som næstformand vil forbundet kunne hjælpe afdelingerne bedre med at få flere kommuner til at vedtage kun at købe OK-dækket arbejde, kædeansvar og forbyde overnatning på byggepladser mv. OG indføre kontrol af dette.

Vi skal arbejde systematisk med pensionskasser, der bygger meget i disse år. Og med boligorganisationerne for at få dem til at vedtage tilsvarende retningslinjer.

Alle disse steder er politisk påvirkelige og man kan med det rette pres tvinge dem til at gå denne vej. Det skal ske i samarbejde med andre byggefag og kan markant forbedre vilkårene, også for vore migrantkollegaer, uden at dræne afdelingerne for ressourcer. Jeg er vant til denne type arbejde.

Medlemsrekruttering, medlemspleje og klubopbygning

Jeg støtter ti årsplanen og ambitionen om at investere i at fastholde og skaffe nye medlemmer.

Dét sker bedst ved kollega til kollega. Som en del af ti årsplanen bør der afholdes kurser i opbygning af klubber, socialt og fagligt. Vi skal lære flere at forhandle lokalaftaler og udvikle et bedre mulighedskatalog til dette.

Vi bliver nødt til at frikøbe ude i afdelinger op mod OK 2025 og efterfølgende til hjælp af kollegaer i firmaer, på tværs af skilte-, auto- og bygningsmalerfirmaer, hvor der er potentiale for klubopbygning og klubaftaler. Dette kursus kan jeg stå for, da jeg har erfaring med at undervise OG fra klubaftaleforhandlinger.

Vi skal have flere medlemmer, det gør vi gennem at være relevante OG nærværende.

Medlemsrettede goder

Medlemsrettede goder, er en blomst som kun så småt er begyndt at spire, vi skal vande den og prøve at få den til at blomstre. Der ér meget potentiale i dette, men også risiko. Fagbevægelsen er presset i disse år med faldende medlemstal og manglende respekt fra Regering f.eks. i forbindelse med afskaffelsen af Storebededag.

Vi skal tænke ud af boksen også i denne sammenhæng, og medlemsrettede goder er et værktøj til det.. Vi skal arbejde tæt sammen med andre forbund omkring kravene på dette, DI sætter normalt den økonomiske ramme til OK, men vi skal tage det med til bordet på forskellig vis og insistere.

Vores eget forbund !!

Jeg er 110 % af den overbevisning at vi skal bestå som selvstændigt malerforbund. Byggefag skal arbejde sammen, men de små forbund er dygtigere til at fastholde og være relevante for medlemmerne.

Jeg vil appellere til sammenhold i Malerforbundet og jeg byder ind med 14 års diplomatisk snilde fra budget- og andre forhandlinger. Jeg snakker ingen efter munden, men leder alligevel efter fælles grund. Således er jeg hverken ’i lommen’ på København eller forbundsformanden.

Jeg tilbyder, som næstformand, min kreative tænkning i at finde løsninger og muligheder, jeg vil bruge alle mine forbindelser; politiske og andre. Jeg går ydmygt til udfordringerne og opfatter næstformandsposten i Malerforbundet som min vigtigste opgave.

Yderligere, så tag kontakt: Pawjensen950@hotmail.com  / 21649350


Del: