Arbejdsmiljø | 11. april 2019

Mulighed for genoptagelse af sager om lungekræft og KOL

Har du tidligere fået afvist din sag om lungekræft, KOL eller visse andre sygdomme, så kan der være mulighed for genoptagelse af sagen hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. 

Efter drøftelser i Erhvervssygdomsudvalget er det nu muligt at få genoptaget sager om særlige typer kræft, Parkinsons og lungesygdomme som KOL, oplyser Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. 

Det betyder, at sygdomsramte kan få revurderet tidligere afviste sager om følgende sygdomme: 

Lungekræft efter asbest og tobaksrygning

Over de senere år er der sket ændringer i arbejdsskademyndighedernes praksis for behandlingen af lungekræft efter kombineret udsættelse for asbest og tobaksrøg og for sygdommen KOL efter udsættelse for støv, røg og gasser.
Det er særligt en højesteretsdom fra december 2015, som slog fast, at lungekræft efter udsættelse for asbest kunne anerkendes som en arbejdsskade, selv om pågældende havde været ryger, og selv om effekten af både rygning og asbest forøgede risikoen for udvikling af lungekræft mange gange.


Du kan derfor kontakte Malerforbundet, hvis du tidligere har fået afvist sag om lungekræft efter arbejde med asbest, fordi du samtidig har røget tobak, og sagen er afgjort før december 2015. Vi står klar med rådgivning og hjælp til eventuel genoptagelse af sag. 

KOL 

Det blev i sommeren 2018 præciseret, at KOL efter udsættelse for støv, røg og gasser kunne anerkendes som arbejdsbetinget, selv om sygdommen først blev bemærket flere år efter, at påvirkningen fandt sted. Det skyldes, at den tilskadekomne kan gå med en nedsat lungefunktion på grund af KOL i flere år uden at bemærke sygdommen.
Bemærk: Sygdommen opstår, mens påvirkningerne er der og ikke først flere år efter. En undersøgt, normal lungefunktion efter ophør med arbejdet betyder derfor, at sygdommen ikke skyldes det støvede, røgfyldte arbejde, men må have andre årsager.


Du kan kontakte Malerforbundet, hvis du tidligere har fået afvist sag om KOL, fordi du først lang tid efter arbejdsophøret bemærkede den nedsatte lungefunktion (du fx blev forpustet af at gå på trapper)

Øvrige sygdomme med mulighed for genoptagelse af sag:

Modermærkekræft i øjet som følge af svejsning
Nyrekræft efter udsættelse for svejserøg
Parkinsons sygdom efter arbejde med pesticider

Sådan får du sagen genoptaget

Du er velkommen til at kontakte Malerforbundet, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til genoptagelse af din sag. 
Du kan også bede om genoptagelse af din sag ved at kontakte Arbejdsmarkedets Erhvervssikring på telefon: 72 20 60 00 eller mail: aes@atp.dk. 
Vær opmærksom op, at selv om der er kommet ny viden til, er det ikke sikkert, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring når frem til en anden afgørelse, end den du tidligere har fået.

 


Del: