| 22. marts 2024

NEJ, KÆRE ARBEJDSGIVERE VI KOMMER IKKE TIL AT UDØVE SELVCENSUR

NEJ, KÆRE ARBEJDSGIVERE VI KOMMER IKKE TIL AT UDØVE SELVCENSUR

Per Vangekjær – formanden for danske malermestre er ude med kritik af fagbevægelsen for at skræmme de unge væk fra erhvervsuddannelserne. Ifølge Per har den danske fagbevægelse de seneste år ikke bestilt meget andet end at tale diverse fag ned under gulvbrædderne, og dermed skræmme de unge væk.

Jeg er ærlig talt lidt rystet. Tænk at Danske Malermestre mener, at fagforening/forbund skal udføre selvcensur, og undlade at påpege, hvor dårlige nogle arbejdsgivere er til at varetage deres medarbejderes liv og velfærd.

Måske skulle reelle forbedringer af forholdene for de færdiguddannede i stedet være i fokus, når den kommende generation skal lokkes over på en erhvervsuddannelse – jeg nævner i flæng:

Stop for misbrug af korte lærlingeaftaler, der stresser og presser de unge

Indsats mod fysisk nedslidning, samt sikring af gode pensionsordninger

Indsats mod stress, der udgør 30% af al sygefravær

Indsats mod social dumping og arbejdskriminalitet

Alt sammen noget som vi i Malerforbundet har et skarpt fokus på.

Fagbevægelsen har en central rolle i at beskytte arbejderes rettigheder og sikre rimelige arbejdsforhold. Når vi taler om løn, arbejdstider, arbejdsmiljø og lignende, er det altid med det mål at fremme et mere retfærdigt og sikkert arbejdsmarked. Dette skal ikke ses som en nedgørelse af det offentlige eller private erhvervsliv, men snarere som en indsats for kontinuerlig forbedring. Her må arbejdsgiverforeningen kunne tåle at vi snakker om tingene som de er – vi er simpelthen nødt til at kunne tale frit om de udfordringer vi har på arbejdsmarkedet.

Når alt det er sagt, så er jeg så absolut enig med Per Vangekjær i, at der er brug for politisk handling for at styrke erhvervsuddannelserne. Vi skal også arbejde for at forbedre branchens image, så unge mennesker ser de positive muligheder i at vælge en karriere inden for håndværk og industri. Dette indebærer et samarbejde mellem fagbevægelsen, arbejdsgiverne, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og politikere for at sikre, at erhvervsuddannelserne forbliver attraktive og relevante for fremtidens arbejdsmarked.

Det er gennem en balanceret tilgang, hvor vi både adresserer udfordringer og fejrer succeser, at vi kan skabe et arbejdsmarked, hvor de unge ikke blot ønsker at være, men hvor de kan trives og udvikle sig. Lad os arbejde sammen om at ikke bare tale erhvervsuddannelserne og det danske arbejdsmarked op, men også give medarbejderne ordnede forhold – alt sammen for at sikre en stærk fremtid for dansk industri og håndværk.

Link til Per Vangekjærs indlæg


Del: