Nordjylland | 25. marts 2020

Anbefalinger fra Malernes Fagforening Nordjylland: STEM NEJ

Det er vigtigt, du bruger din stemme, så vi får en så høj en stemmeprocent, som muligt, og vores stemme bliver hørt! Det er helt op til dig selv, om du vil stemme ja eller nej til overenskomstforliget på dit område – men herunder kan du læse afdelingens anbefalinger inden for de tre områder:

 • Malerforbundet og Danske Malermestre / Dansk Byggeri: Overenskomst for bygningsmalere og skilteteknikere 
 • Malerforbundet og ABAF: Overenskomst for autolakerere 
 • CO Industri og Dansk Industri: Overenskomst for medlemmer, ansat i industrien

 

Anbefaling 1: NEJ til mæglingsskitse mellem Malerforbundet og DM og DB

Overenskomst for bygningsmalere og skilteteknikere

En enig bestyrelse i Malernes Fagforening Nordjylland, siger klart NEJ til den forligsmandskitse, vi har modtaget.

Vores arbejdsgivere, har ikke villet opfylde bare nogen af de krav, som medlemmerne har ønsket – og som senere er blevet prioriteret af tillidsfolk under Malerforbundets Topmøde i september 2019.  

Under overenskomstaftalerne har vi kæmpet en hård kamp for at få arbejdsgiverne til at indgå i reelle og fair forhandlinger om blandt andet mindstelønnen. Det har de afvist, og det har været tydeligt, at de har arbejdet under diktat fra Dansk Arbejdsgiverforening/Dansk Industri. Dermed har reelle forhandlinger ikke været muligt.

Hovedpunkter i aftalen:

 • Der er tale om en 3-årig aftale
 • Akkordudbetalingen stiger med 3×2,5 Krone altså 7,5 kr. i perioden
 • Sygeløn, barsel og øvrige, stiger med 3×2,5 Krone altså 7,5 kr. i perioden
 • 5 ugers ekstra ret til løn under sygdom, med betaling
 • 3 ugers ekstra forældreorlov, øremærket til den forælder, som ikke har haft barslen
 • 3×1 % ekstra på SH kontoen (altså vores fritsvalgs konto)
 • Elevløns taksten stiger med 3×1,7 %
 • Der er ingen stigning på prislisten
 • Der er intet brugbart i kampen mod social dumping, kun en hensigt om, at ”man bør styrke indsatsen for oplysning og information om løn- og arbejdsvilkår på det danske arbejdsmarked.”

Vi anbefaler at stemme NEJ til denne aftale, da den ikke opfylder de krav og ønsker, som medlemmerne har stillet. Dertil kommer, at vi pga den aktuelle sundhedskrise i Danmark ikke har haft et fair grundlag for reelle overenskomstforhandlinger.

 

Anbefaling 2: NEJ til aftale mellem Malerforbundet og ABAF

Overenskomst for autolakerere

 • En enig bestyrelse i Malernes Fagforening Nordjylland, siger klart NEJ til overenskomstforliget for autolakererne.
 • Hovedpunkter i aftalen:
 • Forældreorlov: Perioden, hvor arbejdsgiveren betaler fuld løn under orlov, udvides fra i alt 13 uger til 16 uger. De ekstra tre uger ydes til den enten den ene eller anden forælder.
 • SH-kontoen/frivalgskontoen stiger med tre procent hen over de næste tre år. 
 • Elevernes fritvalgskonto hæves fra de nuværende to procent til fem procent hen over de næste tre år.
 • Løn under sygdom bliver forlænget med fem uger til i alt 10 uger.
 • Barns anden sygedag samt fri til lægebesøg i forbindelse med børns sygdom.
 • Det bliver muligt at opgøre SH- /fritvalgskontoen to gange årligt – Juni og december.
 • Stigning i mindstelønnen på 2,50 kroner per år.

Vi anbefaler at stemme NEJ til denne aftale, da den er lavet ud fra en – efter vores mening – ringe økonomisk ramme. 

 

Anbefaling 3: NEJ til aftale mellem CO-Industri og Dansk Industri

Overenskomst for medlemmer, ansat i industrien

En enig bestyrelse i Malernes Fagforening Nordjylland, siger klart NEJ forliget mellem CO-industri og Dansk Industri.

Vi mener ikke, at den økonomiske ramme, der er sat med dette forlig, er hverken fair eller tilstrækkelig.

Vi anbefaler et NEJ til denne aftale.

 

På bestyrelsens vegne i Malernes Fagforening Nordjylland

Stem Nej

Afdelingsformand

Carsten Munkholm Larsen


Del: