Arbejdsmiljø | 22. december 2020

Ny aftale: Færre skal udsættes for ulykker, farlig kemi, fysiske og psykiske belastninger

Ny trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter sætter nye mål for løft af arbejdsmiljøet.
 
Der er fortsat plads til forbedring af arbejdsmiljøet på danske arbejdsplader. Derfor er regeringen og arbejdsmarkedets parter blevet enige om en ny trepartsaftale for arbejdsmiljøet, som gælder til 2030.

Målene skal fremme et mere sikkert og sundt arbejdsmiljø, og at centrale aktører på arbejdsmiljøområdet trækker i samme retning.

Der er konkret aftalt fire nye nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen:

  • Stærk sikkerhedskultur på arbejdspladser – færre skal udsættes for arbejdsulykker
  • Sikkert og sundt arbejde med kemi – færre skal udsættes for farlig kemi på arbejdspladsen
  • Sikkert og sundt ergonomisk arbejdsmiljø – færre skal udsættes for væsentlige fysiske belastninger
  • Sikkert og sundt psykisk arbejdsmiljø – færre skal udsættes for væsentlige psykiske belastninger

Aftalen skal nu omsættes til egentlige måltal i udvalgte brancher, da udfordringerne kan være forskellige alt afhængig af branche. Branchemåltallene skal skabe ejerskab og gøre målene relevante og konkrete for arbejdspladserne og for andre aktører i branchen. Samtidig er der med aftalen fokus på forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer, så den gode indsats på arbejdspladserne styrkes.

Regeringen har sammen med seniorpensionsforligskredsen afsat 95 mio. kr. til Branchefællesskaberne for arbejdsmiljø, som skal understøtte, at Danmark når de nationale arbejdsmiljømål.

Glad minister 

Parterne er enige om inden udgangen af 2024 at gennemføre en evaluering af de nationale arbejdsmiljømål. Aftalen sætter desuden et ambitiøst forskningsspor i gang for at opnå bedre viden, der på sigt kan indgå i målene. Arbejdet indgår i udmøntningen af den nye nationale forskningsstrategi for arbejdsmiljø.

Trepartsaftalen er en udløber af Aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet fra april 2019, hvor det fremgår, at arbejdsmarkedets parter skal tage større ansvar for arbejdsmiljøindsatsen ved at tage del i at fastsætte og følge op på målene for arbejdsmiljøet. Aftalen afsatte i alt 400 mio. kr. til at forbedre arbejdsmiljøet, bl.a. til flere tilsynsførende i Arbejdstilsynet. 

Det fremgår desuden af aftalen, at arbejdsmiljøforligskredsen skal godkende trepartsaftalen om nye arbejdsmiljømål. Beskæftigelsesministeren vil indkalde til en drøftelse om det først i det nye år.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard udtaler i en pressemeddelelse:

– Jeg er glad for, at vi nu har lavet en aftale om den fælles retning for arbejdsmiljøet de næste 10 år. Jeg tror på, at vi ved at flytte målene så tæt på de enkelte brancher gør dem lettere for både virksomhederne og deres medarbejdere at forholde sig til og tage ansvar for. Et sundt arbejdsmiljø er alfa og omega på vores arbejdsmarked.

Næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation Morten Skov Christiansen:

– Det er en rigtig god trepartsaftale, som vi er tilfredse med, og som vil være med til at rykke arbejdsmiljøet i den rigtige retning. Med trepartsaftalen har vi forpligtet hinanden på at alle aktører arbejder tæt sammen om at forbedre arbejdsmiljøet, og vi har skabt et solidt fundament for klare forbedringer i kollegernes arbejdsmiljø.

Læs hele aftalen her


Del: