Arbejdsmiljø | 02. maj 2019

Ny aftale fra regeringen: Flere skal på seniorpension

Regeringen, Dansk Folkeparti og de Radikale har indgået ny politisk aftale om seniorpension.
 
Nedslidning og stigende pensionsalder vækker stor bekymring for mange danskere og ikke mindst Malerforbundets medlemmer. 
 
Nu kommer regeringen sammen med Dansk Folkeparti og de Radikale på banen med et forslag til, hvordan nedslidte danskere kan trække sig tidligere fra arbejdsmarkedet. 
 
I aftalen – der endnu ikke er vedtaget ved lov – lægges der op til, at nedslidte, der har mindre end seks år til folkepensionsalderen, kan søge om at gå på seniorførtidspension, hvis de kan arbejde under 15 timer om ugen. 
 
Den nye ordning skal erstatte den nuværende seniorførtidspension, som kun 1500 danskere er blevet tildelt. Men den nye seniorpension anslår regeringen, at 17.000 seniorer vil kunne trække sig tidligere. 
 
Derudover indeholder aftalen tiltag, som skal gøre det nemmere for seniorer at komme i fleksjob, der skal være en økonomisk belønning ved at arbejde ved siden af folkepensionen, konsekvenser af den stigende pensionsalder skal undersøges og så skal der ifølge aftalen afsættes en pulje på 100 millioner kroner årligt til at forebygge nedslidning. 
 
Arbejdsevne skal vurderes
 
Regeringen og forligspartierne vil med aftalen indføre en ny helbredsbetinget tilbagetrækningsordning, seniorpension, målrettet nedslidte seniorer. Betingelserne for at komme på seniorpension er:
 
• Man har seks år eller mindre til folkepensionsalderen
• Man har arbejdet i 20-25 år
• Man har en arbejdsevne på 15 timer eller mindre
 
Arbejdsevnen vurderes på grundlag af helbredsmæssige oplysninger og i forhold til seneste job. Der skal ikke iværksættes indsatser med henblik på at udvikle arbejdsevnen. Det betyder, at man ikke kan blive henvist til andre typer job. 
 
Det er endnu ikke besluttet, hvilken lægelig instans, der skal afgøre, om man er nedslidt eller ej, og om man dermed har ret til at komme på seniorpension. 
 
Ydelsen under seniorpension svarer til niveauet for førtidspension på 18.875 kr. pr. måned for enlige og 16.044 pr. måned for gifte/samlevende (2019).
Den ny seniorpension skal efter planen træde i kraft 1. januar 2020 og erstatte den nuværende seniorførtidspension.
 
Malerforbundet: Stop den stigende pensionsalder 
 
Malerforbundet mener, at der skal sættes en stopper for den stigende pensionsalder – Og at der skal indføres en differentieret pensionsalder. 
 
Se din pensionsalder her:
 
 *Folkepensionsalderen fra 2035 er skøn og skal først vedtages af Folketinget.
Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering. 

Del: