Corona | 31. august 2020

Ny aftale om jobdeling skal holde hånden under ansatte

Af Fagbevægelsens Hovedorganisation 


Ny trepartsaftale sikrer lønmodtagere på det private arbejdsmarked bedre mulighed for beskæftigelse resten af året ved at deles om arbejdet.

– Det glæder mig, at vi med denne aftale om arbejdsfordeling kan skabe større tryghed for tusindvis af privatansatte i en utryg tid, siger Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsesns Hovedorganisation om aftalen, der søndag blev indgået mellem FH, DA og regeringen.

Aftalen har til formål at undgå afskedigelser på det private arbejdsmarked, der stadig er præget af coronakrisen. Den betyder, at medarbejdere – på de virksomheder, der vælger at anvende ordningen – vil arbejde mellem 50 og 80 procent af tiden. Resten af arbejdstiden er de hjemsendt på dagpenge. Medarbejderne vil få fuld løn, når de arbejder, og forhøjet dagpengesats resten af tiden.

Forhøjede dagpenge
– Coronaen har desværre endnu ikke sluppet sit grimme favntag, og derfor er jeg rigtig glad for, at det er lykkedes os, arbejdsmarkedets parter og regeringen, at indgå en aftale om en ny midlertidig ordning om arbejdsfordeling, siger Lizette Risgaard.

Aftalen indebærer, at i de uger, hvor medarbejderne er ledige og går på dagpenge, vil de modtage op til, hvad der svarer til 23.000 kr. om måneden. Det svarer til ca. 120 procent af den højeste dagpengesats.  

Ordningen gælder for hele det private arbejdsmarked
I lyset af den helt ekstraordinære situation med COVID19 har parterne aftalt, at arbejdsfordelingsordningen indføres ved lov. Hermed sikres det, at ordningen kan udbredes til hele det private arbejdsmarked uanset, hvad overenskomster eller lovgivning i forvejen sætter af begrænsninger.

– Normalt er vi jo ikke tilhængere af lovgivning inden for vores område, hvor vi plejer at aftale os til rette mellem parterne. Men i denne helt særlige situation er jeg tilfreds med, at det er lykkedes os at lave en model, der omfatter alle private arbejdspladser, der måtte få behov for hjælp, siger Lizette Risgaard.

Gælder både timelønnede og funktionærer
Ordningen, der gælder resten af året, omfatter både timelønnede og funktionærer på det private arbejdsmarked. Den skal afbøde konsekvenserne af, at lønkompensationsordningen udløb den 29. august.

Også ikke-forsikrede personer får adgang til ordningen, hvis de melder sig ind i en a-kasse og betaler kontingent bagud.


Del: