Arbejdsmiljø | 30. september 2020

Ny bekendtgørelse: Det psykiske arbejdsmiljø skal forbedres

I dag får Danmark som ét af de første lande i Europa en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø.

Tidspres, arbejdsmængde og chikane på arbejdspladsen er blandt de faktorer, der skaber dårligt psykisk arbejdsmiljø. Men nu skal der sættes hårdt ind for at forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

Derfor præsenterer Beskæftigelsesministeriet i dag en ny bekendtgørelse, der gør det tydeligere for arbejdsgivere, ledere og medarbejdere, hvilke regler der gælder for at forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

Med den nye bekendtgørelse får Danmark, som et af de første lande i verden, en bekendtgørelse, der dækker hele det psykiske arbejdsmiljø.

I Malerforbundet bakker Tonny Olsen, der er arbejdsmiljøansvarlig og konstitueret forbundsformand, op om det den nye bekendtgørelse.

– Det er rasende vigtigt, at vi har fokus på at forebygge dårligt arbejdsmiljø. Både det fysiske og psykiske. Derfor glæder det mig, at vi med den nye bekendtgørelse får tydeliggjort over for især arbejdsgiverne, hvilke regler, der er på området, og hvilke forpligtigelser mester har for at sikre de ansattes sikkerhed og sundhed på jobbet, siger Tonny Olsen og understreger:

– Det må aldrig bare være den enkelte medarbejders eget ansvar at sige fra over for f.eks. sexchikane. Det er og skal altid være arbejdsgiverens ansvar at sikre et godt arbejdsmiljø.

Hvad indeholder den nye bekendtgørelse?

Bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø samler de vigtigste regler om psykiske arbejdsmiljø, så det fremover er lettere for virksomhederne at orientere sig i de relevante pligter på området og igangsætte et systematisk og målrettet arbejde med at forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

Bekendtgørelsen indeholder ikke nye krav til virksomhederne, men den bidrager til at give et overblik over de mest relevante regler om psykiske arbejdsmiljø og tydeliggør, hvad det er, virksomhederne skal være særligt opmærksomme på i forhold til det psykiske arbejdsmiljø.

Samtidigt synliggør den Arbejdstilsynets gældende praksis i forhold til problemer med fx stor arbejdsmængde og tidspres, høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker eller arbejdsrelateret vold.  Den præciserer med andre ord, hvilke påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø, Arbejdstilsynet typisk træffer afgørelser om.

5 centrale risikofaktorer

Den nye bekendtgørelse oplister fem centrale risikofaktorer inden for psykisk arbejdsmiljø:

1) Stor arbejdsmængde og tidspres

2) Uklare krav og modstridende krav i arbejdet

3) Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker

4) Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane

5) Arbejdsrelateret vold

Bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø er en del af udmøntningen af den politiske aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats fra foråret 2019.

Arbejdstilsynet vil senere udstede supplerende vejledninger, som udfolder reglerne i bekendtgørelsen. Arbejdet går i gang primo 2021 og involverer arbejdsmarkedets parter. Der findes allerede vejledninger om vold og krænkende handlinger, hvor virksomhederne kan finde hjælp til forebyggelse og håndtering.

Læs mere her 


Del: