Arbejdsmiljø | 21. juni 2023

Ny bødestraf for asbestarbejde

Arbejdstilsynet skærper krav og konsekvenser i arbejdet med asbest. Fra 1. juli vil det koste 10.000 kroner i bøde at arbejde med asbest uden at indberette det på forhånd.

Det kan være dødsensfarligt at arbejde med asbestholdige materialer. De små, usynlige asbestfibre kan trænge i dine luftveje og i værste tilfælde forårsage længekræft. Derfor er det afgørende, at man er klar over hvornår arbejdet foregår i og omkring asbest, så man kan beskytte sig selv.

Arbejdstilsynet har derfor skærpet kravene til arbejdsgiverne, så de i højere grad kan skåne de ansatte for de farlige risici ved asbestarbejde.

De nye regler træder i kraft per 1. juli 2023. De skal gøre det tydeligere for virksomhederne, hvilke krav de skal leve op til. Desuden indføres der bøde for manglende anmeldelse af asbestarbejde.

De nye regler
Asbestbekendtgørelsen er omskrevet, så virksomhederne får lettere ved at forstå reglerne. Den fremstår nu med en enkel struktur og tydelige krav om bl.a. forundersøgelser, rengøring og anmeldepligt for asbestarbejde. Den nye bekendtgørelse viderefører det høje niveau for beskyttelse.
En ændring af bødebekendtgørelsen betyder, at en virksomhed ud over påbud kan få en bøde på 10.000 kr. for manglende anmeldelse af asbestarbejde. Virksomheden kan få en bøde, allerede når Arbejdstilsynet konstaterer den manglende anmeldelse, og uanset at virksomheden efterkommer Arbejdstilsynets påbud om anmeldelse.
Med ændring af bekendtgørelse om kompetencepåbud kan en virksomhed få et kompetencepåbud, når den samtidig har fået et påbud om manglende eller mangelfuld skriftlig arbejdsplan for nedrivning af asbest. Det betyder, at virksomheden enten skal opbygge og anvende egne kompetencer eller anvende en autoriseret arbejdsmiljørådgiver til bl.a. at forebygge, at tilsvarende arbejdsmiljøproblemer opstår i virksomheden i fremtiden. Kilde: Arbejdstilsynet

Husk: Du kan altid tage fat i fagforeningen, hvis du har brug for hjælp med arbejdsmiljøet.

Asbest er en naturligt forekommende mineralfiber, der tidligere blev anvendt i byggematerialer på grund af dets brandsikre og isolerende egenskaber. Desværre er asbest også kendt for at være yderst sundhedsskadeligt.

Når håndværkere, herunder malere, arbejder med asbestholdige materialer som f.eks. asbestcement, isolering eller maling på asbestholdige overflader, kan de utilsigtet frigive asbestfibre i luften. Disse fibre kan indåndes og forårsage alvorlige sundhedsproblemer. De mest bekymrende helbredsrisici forbundet med asbesteksponering inkluderer lungekræft, asbestose (en kronisk lungesygdom) og mesotheliom (en kræftform, der påvirker lungehinden eller bughinden).

En af de farligste egenskaber ved asbest er, at eksponeringen kan være usynlig og symptomfri i mange år, hvilket betyder, at man måske ikke opdager konsekvenserne før senere i livet.

Derfor er det afgørende at være opmærksom på asbestens tilstedeværelse og tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte sig selv og andre.


Del: