Ferie | 14. april 2019

Ny ferielov: Forskellen på nye og gamle regler

Fra 1. september 2020 træder en ny ferieordning i kraft. Vi overgår fra at have forskudt ferie til at have samtidighedsferie. Her kan du se forskellen på den gamle og nye ordning. 

Nuværende regler: Forskudt ferie

I dag har vi forskudt ferie. Det betyder, at du optjener ferie i kalenderåret fra 1. januar – 31. december, som du kan afholde fra 1. maj til 30. april året efter.

Nye regler: Samtidighedsferie

De nye ferieregler, som træder i kraft 1. september 2020, betyder, at du optjener og afvikler din ferie i samme ferieår. Det vil sige, at den ferie, du optjener i februar, kan du allerede afholde i marts. Du kan også afholde på et andet tidspunkt i løbet af den 16 måneders ferieafholdsperiode. 

Overgangsperioden

Inden den nye ferieordning træder i kraft, vil der være et overlap, hvor du både optjener feriepenge efter de nye og gamle regler. For at undgå en periode med ‘dobbeltferie’ har man bestemt at indføre en overgangsordning. 

Fra 1. september 2019 starter derfor en særlig 12-måneders periode: Herfra og frem til 31. august 2020 indefryses dine optjente feriepenge, indtil du går på pension.

Din arbejdsgiver indbetaler de feriepenge, du har optjent i perioden, til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler. Fonden forvalter dine penge, indtil den dag, du forlader arbejdsmarkedet. Arbejdsgiveren har mulighed for at udskyde indbetalingen til fonden, indtil du går på pension.

Læs mere om den nye ferielov her


Del: